رویایت را آزاد انتخاب کن ::                               
اخبار دانشگاه
آخرین اطلاعیه ها
واحدها موظف به جبران ساعت های آموزشی ترم تابستان پس از تعطیلات خواهند بود.
ثبت نام آزمون انگلیسی EPT در دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از معرفی ۱۸۰ استاد به وی از سوی مردم خبر داد و اعلام کرد این افراد در مرحله تشکیل پرونده و مصاحبه قرار دارند.
سرپرستان چهار واحد دانشگاهی در احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.
همزمان با برگزاری همایش مسئولان مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاهی برای بازآموزی و معرفی سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.
در بهمن ماه سال جاری طی حکمی از سوی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر میرزاده ، آقای دکتر کورش اردوخانی به سمت ریاست واحد فیروزآباد منصوب شدند.
فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس میباشد
فرمهای پروپوزال رساله دکتری و پیشنهاد عنوان تحقیق رساله دکتری در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس هستند