اطلاعیه مهم:  در پی درخواستهای مکرر جمعی از دانشجویان مهلت گذراندن درس های گروه معارف تا 9 خرداد  تمدید گردید.  همچنین آزمون های پایانی و صدور گواهینامه ها به زودی قبل از ۱۵ خردادماه آغاز خواهد شد.  ::                               
آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم: در پی درخواستهای مکرر جمعی از دانشجویان مهلت گذراندن درس های گروه معارف تا ۹ خرداد تمدید گردید. همچنین آزمون های پایانی و صدور گواهینامه ها به زودی قبل از ۱۵ خردادماه آغاز خواهد شد.
رویدادها