اطلاعیه مهم:  در پی درخواستهای مکرر جمعی از دانشجویان مهلت گذراندن درس های گروه معارف تا 9 خرداد  تمدید گردید.  همچنین آزمون های پایانی و صدور گواهینامه ها به زودی قبل از ۱۵ خردادماه آغاز خواهد شد.  ::                               
دکتر محمد جعفر سلطانیان
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد جعفر سلطانیان
سمت : معاون آموزشی
سوابق تحصیلی : دکتری: رشته شیمی معدنی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
تاریخ شروع: مهرماه 1384.تاریخ فارغ التحصیلی:بهمن ماه 1388
کارشناسی ارشد: رشته شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
تاریخ شروع: مهرماه 1380.تاریخ فارغ التحصیلی:شهریور ماه 1382
کارشناسی: رشته شیمی محض دانشگاه شیراز
تاریخ شروع: مهرماه 1372.تاریخ فارغ التحصیلی:مرداد ماه 1376
سوابق شغلی : مدیر گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد از آذر ماه 1388 تا تیر ماه 1390
 عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد از آذر ماه 1390 تا کنون
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از بهمن 1383 تاکنون
 استاد راهنمای 35 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی و شیمی کاربردی

 استاد مشاور بیش از 40 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

 تدریس در دوره دکتری شامل دروس: شیمی پلیمرهای معدنی، کریستالوگرافی، شیمی آلی فلزی

 تدریس در دوره کارشناسی ارشد شامل دروس: شیمی معدنی پیشرفته، سنتیک و ترمودینامیک واکنشهای معدنی، شیمی آلی فلزی و مباحث نوین در شیمی معدنی

 تدریس در مقطع کارشناسی شامل دروس شیمی معدنی1 و 2 ، شیمی آلی فلزی، اصول صنایع شیمیایی، روش استفاده از متون شیمی، آزمایشگاههای شیمی معدنی 1و2،

مقالات ISI
1. Spectroscopic, thermal and structural studies of a new mercury(II) one-dimensional coordination polymer,[Hg(3-bpo)2(SCN)2], 3-bpo=2,5-bis(3-pyridyl)-1,3,4-oxadiazoleMohammad jaafar soltanian fard, A. Morsali, M. Zeller  J. Coord. Chem , 2008, 61(14), 2227-2233
2. Sonochemical synthesis of nanoscale mixed-ligands lead(II) coordination
polymers as precursors for preparation of Pb2(SO4)O and PbO nanoparticles;
thermal, structural and X-ray powder diffraction studies, Mohammad Jaafar Soltanian fard, A. Morsali, Ultr. Sono chem. 2010, 17, 435-440
3. Sonochemical Synthesis  of  New Nano-Belt One-Dimensional Double-Chain Lead(II) Coordination Polymer; As Precursor for Preparation of PbBr(OH) Nano-Structure. Mohammad Jaafar Soltanian fard, A. Morsali, J. Inorg Orgmet Poly 2010, 20, 727-732
 
 
4. Synthesis and Structural Characterization of a New 1-D Lead(II) Coordination Polymer: A New Precursor for Preparation Pb3I2O2 Nano Particles Via Thermal Decomposition
Mohammad Jaafar Soltanian fard, H. Naraghi. J. Chem. Crys. 2013, 43, 207-212
 
5. Synthesis of a new nano pyridinedicarboxylic acid lead(II) coordination polymer by
sonochemical method: A precursor for preparation of PbO nano-structure.
  Mohammad Jaafar Soltanian fard, N.Ghanbari, F. Rastaghi.  Inorg. Chim. Acta. 2013, 396, 149-153
 
6. Sonochemical synthesis of new nano-two-dimensional lead(II) coordination
polymer: As precursor for preparation of PbO nano-structure. Mohammad Jaafar Soltanian fard, F. Rastaghi, N. Ghanbari.  J .Mol .Struc . 2013, 1032, 133-137
 
 
7. Synthesis and structural characterization of a new 2-D lead(II) supramolecule:
A new precursor for preparation PbO nanoparticles via thermal decomposition. .
 Mohammad  Jaafar Soltanian fard, H. Naraghi,  J. Mol. Struc.  2013, 1035, 236-239
 
8. Thallium I phenylsuccinic acid coordination polymer as precursor for preparation of thallium (III) oxide nano structures by direct thermal decomposition . Mohammad Jaafar  Soltanian fard. S. Tabaroki. Mat. Sci .Pol. 2014, 32 (1), 23-27
 
 
9. Synthesis and characterization of a new nano lead(II) three-dimensional
coordination polymer with 8-hydroxyquinolin ligand by sonochemical
method: A precursor for preparation of PbO nano-structure. Mohammad Jaafar Soltanian fard,  F. Rastaghi,  J. Mol. Struc. 2014, 1063, 289-294
 
10. Synthesis and Characterization of Copper(II)-Oxide Nanoparticles from Two Cu(II) Coordination Polymers. Mohammad  Jaafar  Soltanian fard,  A. Firoozadeh. J. Sci. Islam. Rep.Iran  2016, 27(2) ,113-117
 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 81 نفر )