آخرین اخبار از امتحانات نهایی پایان ترم ::                               صورتجلسه گروه معارف و منابع دروس امتحانی  ::                               راهنمای تصویری آزمون آنلاین(ویژه دانشجویان)  ::                               
سارا احمدی
نام و نام خانوادگی : سارا احمدی
پست الکترونیک : s.ahmadi@iauf.ac.ir
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : فوق دکتری: شیمی –شیمی فیزیک – دانشگاه مالزی1395 -1394
دکتری: شیمی –شیمی فیزیک – دانشگاه مالزی1392 -1388
کارشناسی ارشد: شیمی- شیمی فیزیک-دانشگاه شهید چمران اهواز- 1382 -1380
کارشناسی : شیمی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد- 1380 -1376
تخصص : شیمی محاسبه ای: شبیه سازی کامپیوتری و مدلسازی مولکولی دینامیک مولکولی و کوانتوم مکانیک
سیستمهای خودسازگار- کریستالهای مایع و گلیکولیپیدها

پست الکترونیکی: s.ahmadi@iauf.ac.ir
sara_ahmadi@um.edu.my
saraahmadi1380@yahoo.com
ResearcherID Linkhttp://www.researcherid.com/rid/O-9143-2015
سوابق شغلی : تدریس دروس تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ تا کنون
تدریس دروس تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز از بهمن ماه سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶
تدریس دروس شیمی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم ۱۳۸۳
تدریس دروس شیمی کارشناسی ارشد-دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد هم اکنون

عضو هیات داوری ژورنال بین المللی Journal of Computational and Theoretical Chemistry.

The reviewer of: International Journal of Computational and Theoretical Chemistry.
(http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/peerreviewers?journalid=228)

 
کنفرانسهای علمی (سخنرانی)
Molecular recognition of N-octyl - α/ β-Glucopyranoside with glysine , 21st Iranian Physical Chemistry Conference Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, 6-8 Sep. 2018
 
 2.University Malaya-Korea university joint semninar- strengthening collaboration for academic and research excellence, 15-16 December 2011
3. Fundamental science congress (FSC2013), 17th -18thJuly 2013, University Putra Malaya
کنفرانسهای علمی (پوستر)
Intermolecular Interactions Between Gold Clusters and Sugar-based Surfactant: A DFT Study, 21st Iranian Physical Chemistry Conference Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, 6-8 Sep. 2018.

 1 .Molecular dynamics simulations of the lyotropic reverse hexagonal (HII) of Guerbet branched-chain β-D-glucoside, Hockseng NguanSara Ahmadi and Rauzah Hashim, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 324-334, DOI: 10.1039/C3CP52385C.
2. Atomistic Simulation Studies of the α/β-Glucoside and Galactoside in Anhydrous Bilayers: Effect of the Anomeric and Epimeric Configurations, Sara Ahmadi, Vijayan ManickamAchari, HockSeng Nguan and Rauzah Hashim, J Mol Model, (2014) 20:2165-2177
3. DFT study of glucose based glycolipid crown ethers and their complexes with lkali metal cations Na+and K+, Hockseng Nguan, Sara Ahmadi, Rauzah Hashim, J Mol Model (2012) 18:5041-505
 4. Modelling and molecular dynamics simulation studies on a hexagonal glycolipid assembly, Sara Ahmadi, Thorsten Heidelberg, J. IRAN. CHEM. SOC., 2016, DOI 10.1007/s13738-016-0958-z
5. Epimeric and anomeric relationship of octyl-a-D-gluco/galactosides: Insight from density functional theory and atom in molecules studies, Sara Ahmadi, Vijayan ManickamAchari, Zahir Hussain, Rauzah Hashim, Computational and Theoretical Chemistry 1108 (2017) 93–102.
6. 
1. Molecular recognition via hydrogen bonding in supramolecular complexes: a Fourier ransform
infrared spectroscopy study, Alfonso Martinez-Felipe1, Fraser Brebner1, Daniel Zaton1, Alberto Concellon, Sara Ahmadi, Milagros Piñol and Luis Oriol, Molecules,
(2018), 23 (9), 2278 

7-14th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, 17-19 Feb. 2004, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
 
 23-26April 2007, Esfahan University, Esfahan, Iran

9- Application of Laser in Chemistry, Lecture in Firuzabad Regional Conference of Chemistry, 2006, Azad University of Firoozabad

10- Second conference of chemistry, 2000, Azad University of Science and Technology, Tehran, Iran.

11- Theoretical study of acidic properties of Amins 10th conference of physical chemistry-Iran- Isfahan)
 
12- 2nd International Conference on Chemistry and its Applications, 6-9 Dec. 2003, University of Qatar, Doha, Qatar

13- Transmeditranen Symposium on Organometallic Chemistry and Catalysis, Marrakech, 5-7 May 2005

14- 6th Mathematics and physical Sciences Graduate Congress 2010, Kuala Lumpur, Malaysia

15- 18th Iranian Physcal Chemistry Conference, Kish Iland, 5-8 March, 2016

 


 
طرح های پژوهشی
مجری طرح پژوهشی با عنوان : مطالعه تئوری فرمهای تاتومری بازهای اسید‌های نوکلییک حاوی یک گروه متیل با روشهای آغازین و تابعیت دانسیته و  معرفی روش و مجموعه پایه برتر (زمستان 1387)
مجری طرح پژوهشی با عنوان : بررسی برهمکنش ترکیبات پیرلیوم با هارد آنیونها و تعیین ثابت تشکیل مربوطه به روش هدایت سنجی و بررسی کوانتوم مکانیکی این ترکیبات با روش تابعیت دانسیته
همکارطرح پژوهشی با عنوان: مطالعه تئوری قدرت اسیدی هیدروژن مربوط به کربن با هیبرید SP3 در ترکیبات سیکلو پنتا دی ان، 9- فنیل فوران، ایندین و فلورین با روش آغازین در فاز گازی
 
دوره های تخصصی گذرانده شده:
 
1- Workshop: Membrane Biophysics| Theory and Experiment, Kavli institute for theoretical physics China (KITPC), 7 May-June 1, 2012
2- Workshop: Advanced Computing and GRID Technologies for Research, Kuala Lumpur, Malaysia, university of Malaya, 2nd- 14th November 2009
3- Academic writing for postgraduate students, Kuala Lumpur, Malaysia, university of Malaya, 2nd- 28th December 2009
4- Inform connect 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, university of Malaya, 13th -18th January 2010
5- Optimal Solvent Recovery Solution and Thermostatic Efficiency, Interscience Sdn Bhd, 30th September 2011
6- Workshop: LATEX, Kuala Lumpur, Malaysia, university of Malaya, 2nd- 4th November 2013
 
سایر دوره ها
اینجانب در دوره‌های آموزشی ویندوز ۹۸ و آشنایی با نرم افزار spss، ,power point, office، ایجاد weblog، word  ، ارائه مقاله به زبان انگلیسی‌، امار مقدماتی، آشنایی با اینترنت، مقاله نویسی به زبان انگلیسی‌، شرایط علمی‌ و اجرایی شرکت در کنفرانسها، مقاله نویسی به زبان فارسی، نحوه نگرش رزومهCV ، روشهای برقراری ارتباط موفق، آموزش بهینه‌سازی ارتباط استاد و دانشجو، مقدمات نیاز سنجی آموزشی، آشنایی با آئین نامه آموزشی‌ و پژوهشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی‌، تبیین خدمات دانشگاه ازاد اسلامی (چهره به چهره)، روش تدریس پیشرفت، آشنایی با روانشناسی‌ تحول که از جانب واحد فیروزاباد برگزار گردیده است شرکت نموده‌ام
 
سایر عناوین:
1- دانشجوی ممتازدرمقطع کارشناسی٬ سالهای 1380-1376
2- کسب رتبه اول درمقطع کارشناسی ارشد، سال 1382-1380
3- عضوباشگاه پژوهشگران جوان از سال 1380 تاکنون، به شماره عضویت: 8315129148
4- عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از سال 1383 تاکنون   به شناسه عضویت: 8728210032
5- عضویت در انجمن شیمی ایران از سال 1393 تا کنون 
 
سوابق فرهنگی:
  1. کسب رتبه دوم در مسابقات قرآن و عترت، رشته ترجمه زبان انگلیسی قرآن کریم، سال 1393
 

 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.8/10 (تعداد آرا 89 نفر )