طرح درسهای  رشته بهداشت
طرح درسهای رشته بهداشت (تعداد دانلود : )
 
   
منبع :
فایل : بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
حجم : 170.34K
فایل : تغذیه کاربردی
حجم : 158.87K
فایل : تنظیم خانواده و جمعیت
حجم : 148.58K
فایل : بهداشت باروری
حجم : 210.69K
فایل : بهداشت مادران و کودکان
حجم : 168.78K
فایل : بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
حجم : 178.30K
فایل : اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
حجم : 364.75K
فایل : اصول و کلیات خدمات بهداشتی
حجم : 375.78K
فایل : آموزش بهداشت و ارتباطات
حجم : 333.20K
فایل : بهداشت دانش آموزان و مدارس
حجم : 378.14K
فایل : بهداشت سالمندان
حجم : 265.90K
فایل : مدیریت کیفیت در خدمات بهداشتی
حجم : 108.43K
فایل : اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
حجم : 399.48K
فایل : بهداشت حرفه ای( رشته بهداشت عمومی)
حجم : 139.23K
فایل : بهداشت حرفه ای( رشته مبارزه با بیماری ها)
حجم : 113.58K
فایل : بهداشت محیط 1
حجم : 347.29K
فایل : بهداشت محیط 3
حجم : 119.27K
فایل : مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
حجم : 151.80K
فایل : بهداشت مواد غذایی
حجم : 386.66K
فایل : تصفیه آب
حجم : 448.65K
فایل : مدیریت کیفیت آب
حجم : 547.93K
فایل : اصول بهداشت محیط
حجم : 148.01K
فایل : بازرسی و کنترل بهداشت مواد غذایی
حجم : 161.07K
فایل : بهداشت محیط 2
حجم : 249.27K
فایل : بهداشت مسکن
حجم : 122.15K
فایل : گندزداهای محیط
حجم : 109.45K
فایل : ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
حجم : 183.88K
فایل : روش های مبارزه با ناقلین
حجم : 143.22K
فایل : روش های مهندسی مبارزه با ناقلین
حجم : 139.05K
فایل : اصول تغذیه
حجم : 87.86K
فایل : آزمایشگاه میکروب شناسی و انگل شناسی کاردانی بهداشت خانواده
حجم : 255.17K
فایل : آزمایشگاه میکروب شناسی 1 کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها
حجم : 252.40K
فایل : آزمایشگاه میکروب شناسی 1 کارشناسی بهداشت عمومی
حجم : 252.49K
فایل : آزمایشگاه میکروب شناسی 2 کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها
حجم : 250.47K
فایل : آزمایشگاه میکروب شناسی 2 کارشناسی بهداشت عمومی
حجم : 249.27K
فایل : آموزش تئوری انگل و قارچ شناسی بهداشت خانواده
حجم : 522.58K
فایل : آموزش تئوری میکروب شناسی 1 بهداشت عمومی
حجم : 523.54K
فایل : آموزش تئوری میکروب شناسی 1 مبارزه با بیماریها
حجم : 524.72K
فایل : آموزش تئوری میکروب شناسی2 بهداشت عمومی
حجم : 683.61K
فایل : آموزش تئوری میکروب شناسی2 مبارزه با بیماریها
حجم : 687.89K
فایل : بهداشت حرفه ای رشته مبارزه با بیماری ها
حجم : 395.93K
فایل : بهداشت حرفه ای گروه بهداشت عمومی
حجم : 459.02K
فایل : بهداشت مواد غذایی
حجم : 386.66K
فایل : بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن رشته بهداشت عمومی
حجم : 170.34K
فایل : هیدرولیک
حجم : 374.86K


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 14 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها