ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

تنظیم فاصله ی حروف / kerning

 تنظيم مقدار فاصله ميان ترکيبات مشخصي از حروف . اگر ترکيب " TO" به اندازه ي فاصله " Th" حروفچيني شود، به نظر مي رسد که فاصله ي حروف از هم بسيار زياد است . کلمه ي " TO " وقتي خوب به نظر مي رسد  که بالاي حرف " T " اندکي روي " O " آويزان شود.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :