ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

نام عاریتی؛ نام مستعار ؛ نام جانشین / alias

نام جايگزين در مک اينتاش يک کپي از تصوير فايل که راه ديگري را براي اجراي برنامه کاربردي يا باز کردن يک فايل .کشو .يا ديسک تامين ميکند. اين کپي جايگزين را مي توان در جايي که مناسب مي دانيد قرار دهيد در فهرست آپل يا کشوي خاصي عنوان تصوير جايگزين با حروف ايتاليک نشان داده شود. در ويندوز 95اواس نام اين جايگزين شورت کات ميانبر است

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :