ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

راه حل موقت / kluge

تلفظ " klooge" ( کلوج) است. اين کلمه اصطلاحي براي بيان يک راه حل فوري ، ضعيف و موقتي به منظور حل يک مشکل است . کلمه ي " kluge" ممکن است از کلمه ي klug آلماني به معناي « زرنگ » مشتق شده باشد. در انگلستان گاهي آن را kludge  هجي کرده و به آهنگ " sludge " تلفظ مي کنند.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :