ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

وصل شده / on-board

درون قطعه اي از تجهيزات . مثلاً به طور معمول هر کارت صوتي ، يک تقويت کننده روي کارت دارد تا بتواند بلندگوي سيستم را راه بيندازد ، به طوري که نيازي به تقويت کننده ي خارجي نباشد.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :