ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

نرم افزار آزاد / open source software

 نرم افزاري که کد منبع آن منتشر مي شود تا افراد مختلف بتوانند در ارتقاي آن بکوشند . اين نرم فزار با نرم افزارهاي اختصاصي مانند windows تفاوت دارد . به اين ترتيب که در اينها کد منبع را فقط کارکنان همان شرکت مي توانند توسعه دهند. سيستم عامل Linux و محصوالت متنوع Gnu از نوع نرم افزارهاي آزاد محسوب مي شوند . نگاه کنيد به Apache ; Linux ;Gnu ; source code .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :