ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

سیستم عامل / operating system

 برنامه اي که کامپيوتر را کنترل مي کند و به کاربران امکان مي دهد تا برنامه هاي خود را وارد کرده و اجرا کنند. کامپيوتري که کاملاً برنامه نويسي نشده ، نمي تواند متوجه ي ضربه هاي کليدها بر روي صفحه کليد خود شود، يا پيامها را روي صفحه نشان دهد. از اين رو اکثر کامپيوترها طوري تنظيم شده اند که هنگام روشن شدن ، يک برنامه ي کوچک درون حافظه ي ROM را به طور خودکار اجرا مي کنند ( نگاه کنيد به boot.) اين برنامه ي کوچک به نوبه ي خود کامپيوتر را قادر مي سازد تا سيستم عامل را از روي ديسک در حافظه بار کند ، از اين رو ريزکامپيوترها داراي سيستمهاي عامل کاملي در درون ROM هستند. تحت کنترل سيستم عامل ، کامپيوتر فرمانها را تشخيص داده و از آنها تبعيت مي کند. همچنين سيستم عامل ، برنامه هايي ار فراهم مي کند که به برنامه ي کاربر امکان ميدهد تا بدون مشخص کردن پيکربندي دقيق سختافزار کامپيوتر ، عمليات ورودي خروجي را انجام دهد . کامپيوتري که تحت سيستم عامل مشخصي اداره مي شود، نمي تواند برنامه هايي را اجرا کند که تحت سيستم عامل متفاوت ديگري نوشته شده است .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :