ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

تشخیص نوری کاراکتر / optical character recognition (OCR)

 تشخيص کارکترهاي چاپي يا دست نوشته در تصويري از کي قطعه کاغذ ؛ نرم افزار OCR عموماً با اسکنر به کار مي رود تا اطلاعات روي کاغذ مجدداً تايپ شود. اشکال اين است که معمولاً کامپيوتر نمي تواند حروف و ارقام را با اطمينان کامل تشخيص دهد، از اين رو بر اساس املاي کلمات شناخته شده اي ، آنها را هوشمندانه حدس مي زند. مثلاً اگر " chack" راتايپ کنيد ، دستگاه OCR احتمالاً آن را به صورت " check" مي خواند . تشخيص 1 از 1 و 0 از 0 نيز براي OCR مشکل است ؛ درستي اطلاعات به دست آمده از OCR بايد با دقت بررسي شود.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :