ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

شبه کد / pseudo code

 شماي يک برنامه ي کامپيوتري که به کمک يک زبان برنامه نويسي و انگليسي نوشته شده است. نوشتن شبه کدها يکي از بهترين روشهاي طراحي برنامه ي کامپيوتر است. امتياز شبه کد اين است که به کاربر امکان ميدهد تا با ناديده گرفتن جزئيات زبان، بر چگونگي کار برنامه تمرکز کند. اين امتياز موجب تقويت هوشي برنامه نويس مي شود.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :