ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

مولد عدد اتفاقی / random-number generator

 برنامه ي کامپيوتري که اعداد « به طور اتفاقي انتخاب شده » را محاسبه مي کند. در واقع ، کامپيوتر نمي تواند اعداد کاملاً اتفاقي توليد کند ، زيرا کامپيوتر هميشه اعداد را بر اساس مقررات معيني مي سازد . با اين حال قوانين مشخصي مي توانند اعدادي را توليد کنند که رفتار آنها به قدر کافي غير قابل پيش بيني باشد به طوري کهنه عنوان اعداد اتفاقي تلقي شوند. تابع RND در بيسيک ، نمونه اي از يک توليد کننده ي عدد اتفاقي است . توليد کننده هاي اعداد اتفاقي در نوشتن برنامه هايي که با بازيهاي شانس سر و کار دارند، مفيدند ، همچنين در يک تکنيک مهم شبيه سازي به نام Monte Carlo simulation به کار مي روند.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :