ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

صفحه ی تصویر / raster

 يک الگوي اسکن ( جاروب) که صفحه ي CRT   را پر مي کند . کامپيوترهاي امروزي مانند مجموعه هاي تلويزيوني ، بي وقفه تمام صفحه را با پرتوهاي الکتروني اسکن ( جاروب ) مي کنند. ترمينالهاي گرافيکي اوليه بسيار شبيه به اسيلوسکوپ ها کار مي کردند. آنها پرتو الکتروني را فقط به مکانهايي هدايت مي کردند که قرار بود خطوط در آن مکانها رسم شوند . نگاه کنيد به vector graphics; bit-mapped graphics .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :