ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

پیگیری پرتوی / ray tracing

 محاسبه ي مسير پرتوهاي نور که توسط مواد گوناگوني منعکس يا شکسته شده اند. پيگيري پرتوي ، يکي از مهمترين بخشهاي فرايند rendering ( ترسيم واقعي اشياي سه بعدي به وسيله ي کامپيوتر ) است .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :