ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

ورود از راه دور / rlogin ( remote login )

يکي از فرمانهاي UNIX که امکان ميدهد تا از کامپيوتر خود به عنوان ترمينال در کامپيوتر ديگر استفاده کنيد. بر خلاف telnet ، فرمان rlogin  عملياتي بيش از ايجاد ارتباط انجام مي دهد ؛ اين فرمان به کامپيوتر ديگر اعلام مي کند که چه نوع ترمينالي به کار مي بريد و نام کاربر را براي آن ارسال مي کند.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :