ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

مک اینتاش عمگین / sad mac

 تصويري از کامپيوتر مک اينتاش که يک اشکال سخت افزاري را در دستگاه اعلام مي کند . و در نتيجه نمي تواند راه اندازي را به پايان برساند . عددي که در زير تصوير نوشته شده . يادداشت کنيد و پس از خاموش کردن کامپيوتر مطمئن شويد که تمام کابلها درست هستند. دوباره کامپيوتر را راه اندازي کنيد . اگر تصوير غمناک کامپيوتر مک اينتاش دوباره ظاهر شد . به تعميرکار اطلاع دهيد .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :