فرهنگ واژه ها :

سطل زباله بیتها / bit bucket

محلي که داده در آنجا گم مي شود مثلا" تحت يونيکس مي تواند به عنوان چنين محلي تلقي شود هر چيزي که در اين محل قرار مي گيرد ناديده گرفته مي شود اما تلقي برنامه چنين است که اطلاعات به طور موفقيت آميزي درون يک فايل نوشته شده است .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه