ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

دستگاه قابل دسترسی ترتیبی / sequential-access device

 نوعي دستگاه ذخيره ي داده به وسيله ي آن اطلاعات به ترتيب خوانده مي شود . از اين رو براي خواندن رکودي که در انتهاي يک نوار قرار دارد، بايد تمام رکودهاي قبلي را خواند . دستگاههاي نوارخوان نمونه هايي از دستگاه قابل دسترسي با دسترسي ترتيبي هستند. بر خلاف rendom-access device .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :