ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

سیستم آماده / turnkey system

کامپيوتري که آماده ي انجام کار خاصي است .( فقط با چرخاندن کليد ، شروع به کار مي کند. ) سيستم آماده به صورت يک بسته کامل توسط فروشنده فروخته  مي شود . در مقابل ، بسياري از سيستمهاي کامپيوتري مرحله به مرحله توسط کاربراني مونتاژ مي شوند که سخت افزار و نرم افزار را از تامين کنندگان گوناگوني خريداري کرده اند .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :