ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

زوج به هم پیچیده / twisted pair

 زوجي از سيسمهاي بدون روکش به هم پيچيده که روشي تقريباً ارزان و بدون اختلال در انتقال سيگنالها فراهم مي کند. هر دو سيم دو سيگنال مساوي و متضاد را حمل مي کنند . به طوري که هر نوع اختلال الکتريکي که آنها جدب کنند ، به جاي متضاد بودن ، يکسان هستند . يعني مدار  دريافت کننده را مي وان طوري طراحي کردکه اختلال را ناديده بگيرد. بر خلاف coaxial cable  .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :