ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

مستند نشده / undocumented

محصولي که توليد کنندده ي آن ش، مطلبي را در سمتندات و کتاب راهنماي آن بيان نکرده است . برخي از برنامه هاي کامپيوتري کتکي بر ويژگيهاي مستند نشده ي ماشيني هستند که روي آن اجرا مي شوند . خطر به کرگيري ويژگيهاي مستند نشده اين است که امکان دارد در نسخه هاي بعدي ، برنامه  يا ماشين تغيير کنند . ويژگيهاي مستند نشده به چندين دليل موجودند . برخي از آنها از حذفهاي اتفاقي مطالبي که در مستندات است . ناشي مي شوند . ممکن است برخي از اين مطالب نيز محرمانه باشند . نا توان رقابتي فروشنده را حفظ کنند .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :