ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

کامپیوتر مجموعه دستورالعملهای پیچیده / CISC

کامپيوتري با نجموعه دستوالعمل هاي پيچيده - کامپيوتري که در حد بسيار زيادي دستوالعمل هاي زبان ماشين را دارد IBM PC مک اينتاش مبتني بر PENTIUM 68000  کامپيوتر بزرگ IBM 370,VAX ماشينهاي  CISC هستند-complex instruction set computer

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :