فرهنگ واژه ها :

پژواک ؛ طنین / echo

انعکاس ، پژواک       ارسال اطلاعات به مبدئي که از انجا آمده است و اشاره به دو نکته دارد  . 1 . هنگام ارتباط به وسيله مودم . آنچه شما تايپ مي کنيد ، بر روي صفحه منعکس شده و به کامپيوتر ديگري نيز ارسال مي شود  . اگر هنگام تايپ چيزي را روي صفحه نديديد . عملکرد echo را بعال کنيد . و اگر آنچه تايپ مي کنيد . دو بار روي صفحه ظاهر شد . عملکرد echo را غير فعال کنيد .  2. در MS- DOS . ويندوز ف OS/2  و UNIX فرمان ECHO  پيامي را به صفحه مي فرستند . مثال ECHO HELLO THERE. و يا عبارت HELLO THERE را روي صفحه مي نويسد . در يک فايل دسته اي ( BAT )  مربوط به MS-DOS يا فايل CMD مربوط به OS/2 فرمان ECO OFF  به DOS  مي گويد که فرمانها را هنگام اجرا روي صفحه ظاهر نکند . در DOS 3.3 و بالاتر از آن . ويندوز و OS/2 مي توانيد از ظهور فرمان ECHO OFF  نيز بر روي صفحه جلوگيري کنيد . به شرط آنکه علامت @ را قبل از آن قرار دهيد . ECHO OFF @  در واقع علامت @ موجب ظاهر نشدن هر فرماني مي شود .

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 35 نفر )