ابلاغ شيوه نامه توليد دانش در مواجهه با ويروس كرونا ::                               برنامه كلاسهاي ترم تابستان آموزش ابتدايي ::                               قابل توجه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي: با توجه به برگزاري كلاسها به صورت مجازي در مركز استان احتمال جابجايي ساعت كلاسها و اساتيد وجود دارد. ::                               

فرهنگ واژه ها :

خلاصه . چکیده / abstract

خلاصه . چکيده . انتزاعي . خلاصه اي از سند يا فايل مثلا در برنامه نويسي جاوا يک فايل جار حاوي فايلهاي نوع کلاس همراه با يک چکيده رمزي است . ارتباط چنداني به مثال مشخص قبلي نداشتن . مثلا يک نوع داده انتزاعي . داده ايست که دقيقا هيج ارتباطي به معماري کامپيوتر ندارد . اما براي تامين اهداف برنامه . برنامه نويس آن را تعريف مي کند . جاوا يک کلاس داده وقتي به صورت انتزاعي  تعريف مي شود که هيچ نوع داده يا روشي مخصوص آن کلاس از داده وجود نداشته باشد . اما اين نوع داده هاي انتزاعي . به عنوان فوق کلاس براي ساير کلاسها خواهند بود . کلاس انتزاعي را نمي توان با مثال بيان کرد اما ساير کلاسها مي توانند آن را بسط و توسعه ددهند

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :