سامانه پیامک آموزش جهت ارسال نمرات و ... راه اندازی شد    جهت ثبت نام به سامانه آموزشی مراجعه فرمایید ::                               

فرهنگ واژه ها :

ذخیره کن به عنوان / save as ...

1. ذخيره ي يک نوشته يا رسم تحت نامي ديگر . نخستين بار که کاري را بدون عنوان ذخيره مي کنيد . از *...save as* به جاي *save*  استفاده کنيد .    2. ذخيره يک فايل در ديگر ( مثلاً ، ذخيره ي فايل coreidraw  به صورت windows meafile  ) .