فرهنگ واژه ها :

ذخیره کن به عنوان / save as ...

1. ذخيره ي يک نوشته يا رسم تحت نامي ديگر . نخستين بار که کاري را بدون عنوان ذخيره مي کنيد . از *...save as* به جاي *save*  استفاده کنيد .    2. ذخيره يک فايل در ديگر ( مثلاً ، ذخيره ي فايل coreidraw  به صورت windows meafile  ) .
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها