شروع انتخاب واحد  از 10 شهریور لغایت 21 شهریور برای کلیه گرو ه های آموزشی ::                               

فرهنگ واژه ها :

لغو کردن یک عمل یا فرمان / absoulute address

آدرس مطلق - مکان مسخصي در حافظه کامپيوتر . در برنامه صفحه گسترده آدرس سلولي که به مکاني مشخص اشاره مي کند اين مکان مشخص هنگام کپي شدن فرمول به مکان ديگر تغيير نميکند .