آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

حافظه پنهانی / cache

حافظه نقد - محلي که مي توان داده را ذخيره کرد تا از دستگاه کند تري مانند ديسک خوانده نشود . مثلا" حافظه نقد يک ديسک . نسخه هايي از قطاع هاي چند بار استفاده شده ديسک را در رام ذخيره مي کند تا بدون دسترسي به ديسک خوانده شوند ريزپردازنده 80486 يک حافظه نقد  داخلي براي دستورالعمل هاي برنامه دارد که بايد به رام آورده شوند . گاهي يک حافظه نقد خارجي نيز اضافه مي شود . اين حافظه شامل نوعي تراشه  هاي رام است که از تراشه هاي حافظه اصلي کامپيوتر هم سريعترند.