دانشجویان ورودی 98 برای اطلاع از نحوه ثبت نام به خبر درج شده در قسمت اخبار دانشگاه مراجعه نمایند ::                               

فرهنگ واژه ها :

کامپیوتر باز ، دزد کامپیوتری / hacker

1- برنامه نويس ماهر و استثنايي کامپيوتر. 2- کسي که براي سرگرمي و نشاط با کامپيوتر برنامه نويسي انجام مي دهد. 3- کسي که بدون مجوز وارد کامپيوترها مي شود ، اهداف نادرستي دارد ، و يا فقط براي بيان قدرت در انجام کاري که توانايي آن را ندارد وارد کامپيوتر شده است . نگاه کنيد به computer security .
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها