hrr
اپیدمیولوژی ایران- شماره 2
اپیدمیولوژی ایران- شماره 2
تاریخ انتشار : 1390/6/22
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 2
توضیحات :
مقدمه و اهداف: نارسي ثابت ترين عامل تعيين کننده مرگ و مير نوزادي است. اين مطالعه با هدف مقايسه عوامل خطرساز مادري در نوزادان نارس و رسيده شهر بيرجند طراحي گرديد.
روش کار: اين مطالعه مورد شاهدي بر روي 130 نوزاد نارس به عنوان گروه مورد و 130 نوزاد رسيده به عنوان گروه شاهد در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي بيرجند انجام شد. گروه مورد شامل نوزادان متولد شده با سن کمتر از 37 هفته بود که به ازاي هر نوزاد نارس، اولين تولد با سن حاملگي 42-37 هفته اي بعد از تولد نوزاد نارس در گروه شاهد قرار گرفت. داده بوسيله مصاحبه با مادر، بررسي پرونده وي در زايشگاه يا بخش توسط پزشک عمومي آموزش ديده جمع آوري گرديد. داده ها پس از جمع آوري در نرم افزار
SPSS وارد و آناليز گرديد.
نتايج: دو گروه مورد و شاهد از نظر جنس با هم همسان بودند. شانس تولد نوزاد نارس در مادران با سابقه تولد نوزاد نارس 4.68 برابر مادران فاقد چنين سابقه اي، در زايمان هاي سزارين 3.34 برابر زايمان هاي طبيعي، در مادران مبتلا به پره اکلامپسي 7.72 برابر مادران سالم، در مادران با پارگي زودرس کيسه آب 11.3 برابر مادران طبيعي، در حاملگي هاي ناخواسته 2.1 برابر حاملگي هاي خواسته، در مراقبت هاي دوران بارداري کمتر از 4 بار 4.15 برابر مراقبت هاي 9 بار و در مادران با سابقه جفت سرراهي 8.96 برابر مادران بدون سابقه بود
.
نتيجه گيري: انجام مراقبت هاي پره ناتال و شناسايي مادران درخطر مي تواند سبب کاهش تولد نوزادان نارس گردد


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.9/10 (تعداد آرا 17 نفر )