برای دیدن تمام صفحه اخبار به صورت عکس، روی آنها کلیک کنید. ::                               
hrr
ارمغان دانش- شماره 1 (پی در پی 67)
ارمغان دانش- شماره 1 (پی در پی 67)
تاریخ انتشار : 1391/1/2
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 1
توضیحات :

زمينه و هدف: پسوريازيس يک بيماري مزمن پوستي باماهيت عود کننده است. داروهاي مختلفي در درمان اين بيماري استفاده مي شوند. هدف اين مطالعه مقايسه اثر امگا 3 به همراه کورتيکو استروئيد موضعي بر بهبود پسوريازيس بود.
روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 60 بيمار مبتلا به پسوريازيس نوع يک با شدت خفيف تا متوسط انجام شد. بيماران به روش بلوک بندي چهارتايي تصادفي به دو گروه مساوي مداخله و کنترل تقسيم شدند. در گروه مداخله، استروئيد به روش موضعي و 2 عدد کپسول امگا 3 به مدت سي روز تجويز شد. هم زمان در گروه کنترل فقط داروي استروئيد موضعي تجويز شد. وضعيت پسوريازيس افراد مورد مطالعه قبل از شروع درمان و يک ماه بعد از آن از نظر التهاب، قرمزي، خارش و پوسته ريزي ارزيابي شد. داده ها با آزمون هاي آماري تست تي و دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سن اکثر بيماران در محدوده سني 2920 سال بود. در گروه مداخله 60 درصد بيماران و در گروه کنترل 66.7 درصد زن بودند. نتايج نشان داد که 100 درصد بيماران گروه مداخله و 76.7 درصد گروه کنترل بهبود يافتند که اين تفاوت معني دار بود (
p=0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد، مصرف امگا 3 در کنار روش هاي درماني متداول به عنوان مکمل در روند بهبود بيماري پسوريازيس موثر است و با توجه به هزينه پايين کپسول هاي امگا 3 مي توان آن را براي اين دسته از بيماران تجويز نمود.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 31 نفر )