ثبت نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه
رشته های دکتری تخصصی با آزمون
رديف نام رشته
1 ­مديريت منابع خاک
2 زراعت
3 زبان  وادبيات فارسی
4 شيمی ـ گرايش شيمی آلی
5 شيمی ـ گرايش شيمی فيزيک
6 شيمی ـ گرايش شيمی  معدنی
 
 
کار شناسی پيوسته  بدون آزمون
رديف نام رشته
1 مهندسی  شيمی
2 مهندسی نفت ـ حفاری واستخراج نفت
3 مهندسی نفت ـ بهره برداری از منابع نفت
4  مهندسی کشاورزی ـ علوم خاک
5 مهندسی کشاورزی آب
6 مهندسی کشاورزی  ـ ترويج وآموزش کشاورزی
7 مهندسی فضای سبز
8 مهندسی کشاورزی ـ زراعت واصلاح نباتات
9 مهندسی منابع طبيعی  مرتع وآبخيزداری
10 روانشناسی
11 مديريت بازرگانی
12 حسابداری
13 زبان وادبيات انگليسی
14 شيمی وفن آوری اطلاعات
15 شيمی محض
16 شيمی کاربردی
17 دبيری زبان وادبيات فارسی
18 زبان وادبيات فارسی
19 دبيری شيمی
 
 
کاردانی  پيوسته بدون آزمون
رديف نام رشته
1 مربی بهداشت مدارس
2 صنايع شيميايی
 
 
رشته های کار شناسی ارشدنا پيوسته  با آزمون
رديف نام رشته
1 مهندسی کشاورزی زراعت
2 مهندسی کشاورزی ـ کشاورزی اکولوژيک(آکرواکولوژی)
3 مهندسی کشاورزی  ـ آبياری وزهکشی
4 مديريت حاصلخيزی وزيست فناوری خاک شيمی وحاصلخيزی خاک
5 مهندسی منابع طبيعی ـ آبخيزداری
6 زبان وادبيات فارسی
7 زبان وادبيات فارسی ادبيات کودک ونوجوان
8 حسابداری
9 مديريت آموزشی
10 روانشناسی بالينی
11 روانشناسی  وآموزش کودکان استثنايي
12 آموزش شيمی
13 شيمی  ـ شيمی فناوری  اسانس
14  شيمی  ـ شيمی آلی
15  شيمی  ـ شيمی تجزيه
16  شيمی  ـ شيمی فيزيک
17  شيمی  ـ شيمی معدنی
18  شيمی  ـ شيمی کاربردی
19 رياضی ـ رياضيات مالی
20 اقتصاد انرژی
21 برنامه ريزی سيستم های اقتصادی
22 حقوق مالی  ـ اقتصادی
23 مديريت مالی
24 روانشناسی عمومی
25 آموزش رياضی
26 مديريت ورزشی ـ بازاريابی در ورزش
27 علوم تربيتی  ـ  برنامه ريزی درسی
28 مديريت حاصلخيزی وزيست فناوری خاک ـ بيولوژی و بيو تکنولوژی خاک
 
 
کارشناسی ناپيوسته بدون آزمون
رديف نام رشته
1 آموزش رياضی
2 آموزش وپرورش ابتدايي
3 حسابداری
4 آمار
5 مهندسی توليدات گياهی
6 توليد وبهره برداری از گياهان  معطر
7 مهندسی تکنو لوژی ارتباطات وفناوری ICT   سيستمهای تحت شبکه
8 تربيت بدنی وعلوم ورزشی ـ مديريت برنامه ريزی تربيت بدنی
9 مهندسی بهداشت محيط
 
 
 
 
کاردانی ناپيوسته بدون آزمون
رديف نام رشته
1  تربيت معلم  و آموزش رياضی
2  تربيت معلم  و آموزش وپرورش ابتدايي
3  تربيت معلم  زبان وادبيات فارسی
4  تربيت معلم  و آموزش زبان انگليسی
5 اموربانکی
6 مديريت بازرگانی
7 تکنولوژی توليدات دامی
8 تکنولوژی توليدات گياهی
9 علمی کاربردی صنايع چرم سازی
10 دامپزشکی
11 حسابداری
 
 
رشته های کاردانی  نا پيوسته وکارشناسی پيوسته
گروه پزشکی با آزمون
رديف رشته تحصيلی  مقطع تحصيلی
1 پرستاری کارشناسی پيوسته
2 مامايي کارشناسی پيوسته
3 بهداشت محيط کارشناسی پيوسته
4 بهداشت عمومی کارشناسی پيوسته
5 بهداشت خانواده کاردانی نا پيوسته
6 بهداشت مبارزه با بيماريها کاردانی نا پيوسته
7 بهداشت  عمومی کاردانی نا پيوسته
 
 
ادرس
فیروزآباد فارس- شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد 
صندوق پستی 117-74715
کد پستی 13113-74719
071-38729701-3
فکس07138724402
 
   1396/5/17 01:17


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.9/10 (تعداد آرا 16 نفر )