محمد نبی امیدوار
نام و نام خانوادگی : محمد نبی امیدوار
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : 1- دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار.
2- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1388.
3- کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1384.
4- پیش دانشگاهی و دبیرستان در رشته ریاضی- فیزیک 1380.
سوابق شغلی : 1- دوران خدمت ضرورت به عنوان سرباز معلم، هنرستان کاردانش امیرکبیر سال¬های1384 و1385.
2- بورسیه و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از سال 1386 تا کنون.
3- مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی از سال1387 تا سال 1392 به مدت 5 سال.
4- معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی میمند سال های 1390 و 1391.
5- مدیرگروه رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد هم اکنون.
6- سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، میمند ، قیرو کارزین ، دانشگاه علمی کاربردی- علوم پزشکی شیراز، آموزشکده فنی و حرفه ای سما فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1385 تاکنون.

سابقه پژوهشي
1-    عضو باشگاه پژوهشگران جوان به شماره عضويت 8818129002 و عضو شوراي باشگاه.
2-    عضو کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با شماره عضويت  87401862 .
3-    همکار طرح پژوهشي با عنوان "چگونگي طراحي پرتال سازماني" در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد.
4-    عضو کميته علمي همايش منطقه اي رياضيات کاربردي و رايانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد –آذرماه 1390.
5-    داور همايش ملي برق و کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان سال 1391.
6-    داور همايش منطقه اي "هزاره سوم کامپيوتر" آموزشکده فني و حرفه اي سما مرکز فيروزآباد در ارديبهشت ماه 1390.
7-    تاليف کتاب با عنوان "مباني و کاربرد کامپيوتر"انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390.
8-    تاليف کتاب با عنوان "آموزش تصويري و کاربردي HTML5 & CSS3" انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد1392.
مقالات
عنوان مقاله نويسندگان محل انتشار سال انتشار نوع نشريه http://www.bpj.ir/Images/Main/Edit-icon.gif http://www.bpj.ir/Images/Main/delete-icon.gif
A new natural-inspired continuous optimization approach Omidvar  Mohamad Nabi , Nejatian Samad, Parvin Hamid ,Rezaie Vahideh Netherlands 2018 ISI 1  
بهبود قطعه بندي تصاوير مغز با استفاده از بهبود تبديلات کانتورلت محمدنبي اميدوار- حسين عنايتي ايران- تهران 1397 ISC    
قطعه بندي تصاوير پزشکي مغز با استفاده از تبديل کانتورلت و تغيير مقياس حسين عنايتي و محمدنبي اميدوار ايران 1397 همايش بين المللي 2  
ارائه روشي جهت زمانبندي سيستم هاي چند پردازنده اي مبتني بر عامل با استفاده از روشهاي فرااکتشافي الگوريتم ژنتيک خديجه بهروزي- رباب وزيري- محمدنبي اميدوار ايران 2017 همايش بين المللي
SASTech
3  
Identification of edges of images using scale level equations under curettage transformation Mohammadnabi omidvar- hosein enayati France- paris 2018 International conference 4  
داده کاوي براي انتخاب ويژگي در داده هاي بيان ژن بيماريها محمدنبي اميدوار- سليمه نامي ايران سپيدان 1397 کنفرانس ملي 5  
Classify system identification by using Fuzzy TOPSIS Mortaza Zolfpour-Arokhlo, Mohsen Moradi, Mohammad Nabi Omidvar india 2015 داراي رتبه علمي پژوهشي
 
 
6
A new method of face recognition based on integrating the results of different artificial neural networks MortazaZolfpour- Arokhlo, MohammadnabiOmidvar, MarziehOmidvar, Mohsen Moradi india 2015 داراي رتبه علمي پژوهشي
 
 
 
 
7
A Flexible Dynamic Load Balancing Model for Independent Tasks in Grid Computing Seyed Mohsen HashemiGhiri, Abbas Akkasi, Amin Shamohammadi, Mohammadnabi Omidvar india 2015 داراي رتبه علمي ترويجي 8
A face recognition method using artificial neural networks محمدنبي اميدوار- ماشاالله عباسي دزفولي- اميرمسعود رحماني Singapore 2010 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 9
يک روش تکاملي براي مساله خوشه بندي متعادل ساز بار در شبکه هاي حسگر بيسيم محمدنبي اميدوار- محسن مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نورآباد 1395 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 10
عنصر حافظه جهت بهينه سازي و يادگيري در محيط هاي پويا محسن مرادي- محمدنبي اميدوار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نورآباد 1395 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 11
رتبه بندي آنتي ويروس ها با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره مرتضي زلف پور- محسن مرادي- مهرداد مرادي- محمدنبي اميدوار دانشگاه آزاد اسلامي جويبار 1394 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 12
روشي نو در تشخيص چهره بدون استفاده از جايگاه چشم و لب بوسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي مرتضي زلف پور- محمدنبي اميدوار- محسن مرادي دانشگاه آزاد اسلامي جويبار 1394 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 13
ارايه راهکاري براي بررسي قابليت اطمينان خط توليد نرم افزار رضا وزيري -محمدنبي اميدوار-مهراب محبي- فهيمه بحريني-محبوبه وزيري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 14
بررسي الگوريتمهاي رمزنگاري براي رمزنگاري اسناد و مدارک موسي مجرد- مهراب محبي- محمدنبي اميدوار-آرش رجايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 15
بررسي الگوريتمهاي خوشه بندي مبتني بر اتوماتاي يادگير در داده کاوي مهراب محبي- موسي مجرد- محمدنبي اميدوار- آرش رجايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 16
بررسي مزايا و محدوديت هاي تجارت الکترونيک محمدنبي اميدوار-شکوفه صادقي- سميه طباطبايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 17
Face Recogni tion Using Neural Network Based On Equivalent Matrix(NNEM) محمدنبي اميدوار- رضا وزيري- مهراب محبي- موسي مجرد- آرش رجايي- شکوفه صادقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 18
نقش فناوري اطلاعات در بهينه سازي مدل هاي کسب و کار محمدنبي اميدوار -شکوفه صادقي-سميه طباطبايي-پريوش صادقي اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات 1390 ارائه سخنراني در همايش/ سمينار/ كنگره 19
A new face recognition method by integrating different artificial neural networks محمدنبي اميدوار- ماشاالله عباسي دزفولي- اميرمسعود رحماني مالزي 2010 ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره 20
Provide a Method for Evaluation of Software Architecture using Ontology محمد نبي اميدوار رضا وزيري امريکا 2013 ساير نشريات 21
 
 
دوره هاي گذرانده شده با ارائه گواهي 
الف) مديريت آموزش عالي ويژه مديران جديد الانتصاب -دفتر مطالعات و اموزش نيروي انساني
ب)روانشناسي تربيتي- مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
پ)انگيزش و ياددهي اثربخش- مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
ت) آشنايي با آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي- مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
ث)آشنايي با روانشناسي تحول -مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
ج)فلسفه تعليم و تربيت -مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
چ)آشنايي با Ms.outlook -مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
ح)آشنايي با نرم افزار SAS -مرکز آموزش و مطالعات نيروي انساني منطقه يک
خ)دوره آموزشي CCNA -کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي
د)رايانه کار ICDL -سازمان فني و حرفه اي
ذ)How to Publish a Scientific Journal Article -برگزارکننده: Springer
ر) مهارت هاي کسب و کار -سازمان کار و امور اجتماعي استان فارس
و) ورزش و تندرستي
سابقه عقيدتي و فرهنگي
1-    فرمانده دسته ويژه گردان عاشورا 123 ميمند فارس با حکم مسئوليت به شماره 5654/3/11/64/زم از تاريخ 1384 تا 1387 و تمديد آن به شماره 5447/3/47/551/زم  از سال 1387 تا 1390.
2-    عضو فعال و مسئول مالي بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد  از سال 1387 تاکنون.
3-    عضو فعال بسيج دانش آموزي، دانشجويي، پايگاه مقاومت شهيد اسلامي ميمند از سال 1378 تا کنون.
4-    قاري قرآن و داراي مقام هاي منطقه اي و پنج گانه در مسابقات ترتيل و قرائت قرآن کريم در مقاطع مختلف تحصيلي از سال 1372 تاکنون.
5-    داراي مقام اول قرائت قرآن به روش تحقيق در مسابقات قرآن اساتيد در دو دوره و همچنين مقام چهارم مسابقات تفسير سوره حمد.
6-    عضو فعال کانون جوانان هلال احمر.
7-    گذراندن دوره هاي آموزش مباني انديشه اسلامي و طرح ولايت ويژه دانشجويان و اساتيد بسيجي به ميزان 8 واحد درسي زير نظر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) حوزه علميه قم
8-    گذراندن دوره طرح ضيافت انديشه استادان (معرفت شناسي اسلامي و فلسفه علم و اصول تعليم و تربيت اسلامي و اخلاق حرفه اي).
9-    گذراندن دوره آموزشي مهدويت به صورت مجازي.
شرکت در برنامه هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز(با گواهي حضور).


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 30 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها