فاطمه احمدی نژاد
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی نژاد
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : کارشناسی مامایی. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارشناسی ارشد مامایی. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سوابق شغلی : • عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد( فارس)
• مسئول کمیته ارزشیابی اساتید گروه علوم پزشکی EDO دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد( فارس)
• عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی EDO دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد( فارس)
• فعالیت در مطب و درمانگاه و ویزیت بیماران در حیطه بیماریهای زنان، مامایی و مشاوره بر اساس شرح وظایف ماما، از سال 88
• مدیریت و انجام طرح غربالگری دیابت و فشارخون در درمانگاه خاتم الانبیا، ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 90
• همکارپزشک خانواده از ابتدای طرح پزشک خانواده
• عضو جمعیت مامایی استان فارس
• کسب عنوان مامای نمونه استانی از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 93
• دانشکده دندانپزشکی(دوره طرح)
سوابق علمی و پژوهشی:
·        کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی بوشهر سال 86
·        کسب گواهی و برگزیده شدن پمفلت های آموزشی تهیه شده تحت عنوان معاینه پستان و شیر مادر برگزار شده توسط علوم پزشکی بوشهر
·        کسب عنوان نفر برتر در مسابقه تهیه پمفلت آموزشی، برگزار شده توسط علوم پزشکی بوشهر
·        کسب گواهی به عنوان عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
·        گواهی حضور در کارگاه آموزشی احیاء نوزاد، برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با همکاری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
·        همکاری و تدریس زیر نظر اساتید دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان روش های کاهش درد زایمان
·       مقالات:
·        تهیه و ارائه مقاله به صورت سخرانی تحت عنوان هیپرپرولاکتینمی و عوارض آن در همایش علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز جهانی ماما
·        تهیه و ارسال دو مقاله به کنگره بین المللی منوپوز و آندروپوز، برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحت عنوان های تأثیر منوپوز بر کیفیت و سلامت زندگی –  تأثیر منوپوز بر مسائل جنسی.
·        پذیرفته شدن مقاله تحت عنوان "تأثیر منوپوز بر کیفیت و سلامت زندگی" در  کنگره بین المللی منوپوز و آندروپوز
·        پذیرفته شدن مقاله تحت عنوان مراقبت های پیش از بارداری و استاندارد کشوری در کنگره کشوری دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 93
·        مقاله تحت عنوان:
 The adaptation rate of preconception care with the national standard at ahvaz health care centers in 2014 .Journal of Health Sciences and Surveillance System .(JHSSS). 2(3)July 2014.     
·        مقاله تحت عنوان:
Studying the Correlation Between the History of Fertility and Menopause with Bone Density Reduction and Osteoporosis among Postmenopausal Women.  International  Journal of Allied Medical Sciences and Clinical Research. (IJAMSCR ).5(4) Oct-Des 2017.
 
·       طرح های پژوهشی:
·        مجری دوم طرح در دست اقدام تحت عنوان " بررسی تاثیرماساژ رفلکسولوژی نقاط ماشه ای کف پا بر شدت درد و طول مدت درد و اضطراب مادر در قسمت انگشتان شست  پا" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
·        مجری دوم طرح در دست اقدام تحت عنوان" بررسی ارتباط سلامت معنوی، آگاهی و نگرش مذهبی  با استرس درک شده، حمایت اجتماعی درک شده در مبتلایان به پره اکلامپسی".  در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پرستاری و مامایی
 
شرکت در کنگره ها، سمینارها و کارگاه ها:
·        کارگاه آموزشی احیاء نوزاد سال 86
·        کارگاه آموزشی اختلالات سایکو سکچوال و سلامت باروری و خانواده، برگزار شده توسط دانشکده پرستاری و مامایی شیراز با همکاری اداره ارزیابی و نظارت شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 88
·        سمینار آموزه های قانونی، برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره ارزیابی و نظارت. سال 89
·        گواهی کنگره بین المللی HIV، ایدز، زنان و کودکان. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال 90
·        گواهی سمینار اورژانس های زنان و مامایی، برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره ارزیابی و نظارت. سال 91
·        گواهی کارگاه آموزشی پروتکل خدمات مامایی در بیمارستان های دوستدار مادر، معاونت درمان، کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال 91
·        گواهی سمینار اورژانس های زنان و مامایی، برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره ارزیابی و نظارت. سال 92
·        سمینار تازه های ناباروری، برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره ارزیابی و نظارت. سال 92
·        گواهی آموزش ضمن خدمت اورژانس های زنان و مامایی برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 93
·        گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت عنوان سلامت خانواده سال 93
·        گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت عنوان زایمان بدون درد سال 93
·        گواهی آموزش بهداشت باروری (پیش از بارداری ، دوران بارداری، پس از زایمان، تنظیم خانواده و باروری سالم، برنامه کودکان، برنامه سالمندان، بهداشت روان) ، برنامه سبا ، بیماری های غیرواگیر( غربالگری دیابت و فشارخون) و گذراندن دوره کارآموزی آن ها درمراکز بهداشتی و درمانی شیراز، برگزار شده توسط مرکز بهداشت والفجر شیراز سال 93
·        سمینار آموزشی برنامه سبا، سما و سالمند برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 93
·        سمینار اورژانس های زنان و مامایی، برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره سلامت مادران واحد مامایی. سال 94
·        گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت عنوان قوانین و مقررات مامایی و بررسی چالشهای موجود سال 94
·        گواهی آموزش ضمن خدمت (مراقبین سلامت) تحول نظام سلامت سال 94
·        گواهی گذراندن دوره بالینی بخش NICU در بیمارستان زینبیه شیراز سال 94
·        گواهی آموزش ضمن خدمت درون بیمارستانی تحت عنوان" استانداردهای خونگیری گازای شریانی و وریدی" سال95
·        گواهی آموزش ضمن خدمت درون بیمارستانی تحت عنوان" کارگاه عملی احیاء نوزاد" سال95
·        کارگاه تدوین طرح درس ( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        کارگاه MCQ ( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        کارگاه آسکی ( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        کارگاه اخلاق حرفه ای ( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای سطح یک( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای سطح سه( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        شرکت و حضور فعال در طرح ضیافت اندیشه سال 95( اساتید دانشگاه آزاد اسلامی)
·        همکاری و دریافت تقدیرنامه از موسسه خیریه امدادگران عاشورا ، به ریاست هیات مدیره، جناب آقای دکتر ایمانیه و ریاست هیات امنا،  جناب آیت الله ایمانی، در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان. تحت نظارت و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال 95
·        گواهی کارگاه آموزشی 10 ساعته "قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی"،  توسط سازمان پزشکی قانونی استان فارس سال 96
·        گواهی کارگاه آموزشی 60 ساعته" زایمان فیزیولوژیک"  توسط هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نظام پزشکی استان فارس سال 96
 ایمیل: Ahmadi_776@yahoo.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.6/10 (تعداد آرا 27 نفر )