ژاله نجفی
نام و نام خانوادگی : ژاله نجفی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس پرستاری :دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده پرستاری و مامایی شیراز- ایران-
سوابق شغلی : 1-عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد-ایران....1373

2-مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد-ایران 1374 لغایت- 1384
1386- لغایت 1388
3- سابقه دوسال کار بالینی در بیمارستا ن شهید دکتر فقیهی ( استخدام رسمی) بخش جراحی قلب 1370 لغایت 1372 و یک سال در بیمارستان نمازی شیراز ( بخش پیوند کلیه) کار ساعتی -1368 لغایت -1369

4- عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون 1372 لغایت 1373

5- مربی آموزشی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پرستاری لار- دوره طرح نیروی انسانی 1369 لغایت 1370- داخلی جراحی (1) پرستاری از 1373 لغایت ......1389و .... دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

2- داخلی جراحی (2)پرستاری از 1373 لغایت ......1390و .... دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

3-داخلی جراحی (3) پرستاری 1373 لغایت ......1390و .... دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

4- داخلی جراحی (4) پرستاری 1373 لغایت ......1390و .... دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

5- پرستاری ویژه 1374 لغایت ......1390و .... دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

6- اصول و فنون 1374 دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

7-کمکهای اولیه 1374 دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

8- پرستاری بیماریهای روانی 1374 لغایت 1384

9- پرستاری در بحران و فوریتها 1387 دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

10- جمعیت و تنظیم خانواده 1384 دانشگاه آزاد فیروز آباد –ایران

11 – پرستاری داخلی جراحی (1) –دانشکده پرستاری لار 1369- 1370 – لارستان – ایران

12- پرستاری داخلی جراحی (3) -"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

13- پرستاری ویژه- پرستاری داخلی جراحی (4) و پرستاری داخلی جراحی (2) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون- ایران-1372- 1373

 
مقالات
 
 
 1- Zhaleh najafi - management of osteoprosis in post menopausal women – red crescent medical journal( RCMJ)-  shiraz- southern iran –iran - February 2/ 2009/ -11(2)- 222-223
 
ژاله نجفی- 1387 - عوامل مرتبط با سرطان تخمدان –مجله  زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- شماره –  2-
 
ژاله نجفی- 1384- چگونه به بهبود زخم کمک کنیم- ماهنامه دنیای تغذیه- شماره 39- صفحات 25-27  3-
 
ژاله نجفی- 1384- تغذیه کامل وریدی- ماهنامه دنیای تغذیه- شماره 43- صفحات 36-37  4-
 
ژاله نجفی – 1383-  افسردگی در مردان- نشریه آشنا- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-  بخش روان شناسی 5-
 
ژاله نجفی- 1370- بررسی سردرد – فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی شیراز- شیراز – ایران  6-
 
 
 
 
سمینارها –کنگره ها
 
 
 1-   Zhaleh najafi-" Emotional aspect of infertility" – 2009 may (26-28) – IVI congress- Madrid- Spain    
 
2- Zhaleh najafi-" nutrition and infertility in men" – 2009 may (26-28) – IVI congress- Madrid- Spain    
 
 3- ژاله نجفی - 1386- "اثر بیس فسفاناتها در متاستاز سرطان " -(27.9.1386) کیف-اوکراین
 
 4- ژاله نجفی – 1377- "مراقبتهای پرستاری از سالمندان مبتلا به آلزایمز"- سمینار سراسری مراقبتهای پرستاری از سالمندان- دانسگاه علوم پزشکی زنجان- ایران
 
5- ژاله نجفی- 1373- "بررسی اثرات هیپر اکسیژناسیون و هیپر اینفلاسیون  قبل و بعد از ساکشن داخل نای روی گازهای خون شریانی در بیماران تحت عمل حراحی قلب باز"- هفتمین کنگره پزشکی جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی - شیراز- ایران
 
6- ژاله نجفی- 1387- "مراقبت از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس "– همایش سراسری پرستاری مامایی در بیماریهای اعصاب- دانشگاه شاهد-  تهران- ایران
 
7- ژاله نجفی- 1377- "مراحل فرایند پرستاری"- سمینار فرایند پزستاری دانشکده پرستاری مامایی - شیراز- ایران
 
8- ژاله نجفی- 1373- "بررسی اثرات هیپر اکسیژناسیون و هیپر اینفلاسیون  قبل و بعد از ساکشن داخل نای روی گازهای خون شریانی در بیماران تحت عمل حراحی قلب باز"-سمینار سراسری پرستاری قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی همدان – دانشکده پرستاری مامایی - همدان- ایران
 
 
Zhaleh najafi- dysmenorrhea- COGI – Beijing-china – September – 12-16 (23 aban 1388)    -9
 
10- Zhaleh najafi – emotional and physical change in menopause- COGI – Beijing- china – September –12-16 (23 aban) 1388
 
11- ژاله نجفی- "نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از اعتیاد  دانش آموزان"- همایش منطقه ایی پیشگیری از اعتیاد در محیط های أموزشی- دانشگاه آزاد اسذامی واحد فیرروزآباد- 1388
 
 
12- ژاله نجفی – "ورزش با هم والدین و کودکان"- کنگره سراسری ورزش و سلامت کودکان- دانشگاه علوم پزشکی  مشهد – آبان 1388
 
 
-13- Zhaleh najafi,"The effect of hirudin on cardiac arrhythmia after myocardial infarction", MECC, Kish, April, 2010پوستر برتر)    )                                                                                                                              
 
 
14- ژاله نجفی – "cardiac ablation"- کنگره قلب و عروق کیش- اسفند1389- سخنرانی
 
15- ژاله نجفیWPW""- کنگره قلب و عروق کیش –اسفند 1389
16- Zhaleh najafi, the effect of bisphosphonates on osteoporosis, internatonal congress of osteoporosis, singapour, nov.2010
 
 
17- ژاله نجفی- "مقاومت دارویی در بیماران بستری در بیمارستان"- همایش یک روزه داخلی مقاومت دارویی به میکروبها یک تهدید جهانی- دانشگاه أزاد دسلامی واحد فیروزآباد- اردیبهشت 1390
 
18- ژاله نجفی- "شکاف بین آموزشهای بالینی و نظری در پرستاری "(پوستر)- سمینار سراسری چالش های پرستاری و مامایی- دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(ص) شیراز- اردیبهشت 1390
 
 
19- Zhaleh najafi," Effects of Bradykinin on Myocardial Energy Metabolism and Infarct Size",oral presentation, MECC, Dubi, jan:2012
20- zhaleh najafi, " hemosystein and vascular disease" , poster, 4th international prevention cardiology congress .shiraz. iran. mehr 1394
 
21- zhaleh najafi, " menopause, hormone therapy and vascular disease" , poster, 4th international prevention cardiology congress.shiraz. iran. mehr 1394
 
 
 
طرحهای پژوهشی
 
 
 
1 - بررسی عوامل مرتبط با سرطان تخمدان در پیگیری چهار ساله خانمهای مراجعه کننده به بیمارستانهای علوم پزشکی شیراز
 
(تصویب شده در سال 1386)- مجری طرح
 
   بررسی سیستم های فازی روی بیماریهای خودایمنی    1389  - همکار طرح-2
 
 
 
 
کتاب
 
 
بررسی وضعیت سلامت  - ویژه دانشجویان پرستاری ، مامایی و بهداشت – 13871
 
- مراقبتهای پرستاری در بیماریهای عفونی و اتاق عمل – مطابق با سرفصل ارائه شده از سوی ستاد انقلاب فرهنگی- 1389 2
 
3- درسنامه بیماریهای داخلی جراحی در مامایی جلد 1 - 1390      
 
 
4- بررسی وضعیت سلامت و نشانه شناسی - 1391
 
5- تغذیه و تغذیه درمانی- 1391
 
6- درسنامه بیماریهای داخلی جراحی در مامایی 1392
 
7- مراقبتهای پرستاری در بیماریهای عفونی و اتاق عمل/ ویرایش اول 1395


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.6/10 (تعداد آرا 32 نفر )