اصغر نجفی
نام و نام خانوادگی : اصغر نجفی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : 1 کارشناسی دانشگاه تهران 69-65 تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان 74-72 تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 دکترای تخصصی دانشگاه تهران 91-95 مدیریت ورزشی
سوابق شغلی : تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد کارشناسی -کارشناسی ارشد مدیریت عمومی –مبانی بازاریابی ورزشی –زبان تخصصی –فوتبال –دو ومیدانی -تربیت بدنی 1و2 –روش تدریس تربیت بدنی 1369تاکنون
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز میمند کارشناسی -کارشناسی ارشد مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت رویدادهای ورزشی -اصول و مبانی تربیت بدنی-بازاریابی ورزشی-رفتار سازمانی-مدیریت و طرز اجرای مسابقات-زبان تخصصی 1378تاکنون

تاليف وترجمه كتاب :
رديف موضوع محل انتشار تاريخ ارائه يا چاپ
1 تربیت بدنی عمومی شیراز-انتشارات لطیفی 1383
2 انگلیسی برای دانشجویان مدیریت ورزشی همراه با واژگان تخصصی شیراز-انتشارات منگان 1392
3 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با تاکید بر آمار توصیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد 1383
 
 
 
رديف عنوان پایان نامه/ رساله
1 پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی وضعیت  خانوادگی وتحصیلی دانشجویان قهرمان در دانشگاه آزاد اسلامی  
2 رساله دکتری:   تدوین برنامه استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه مدل پیاده سازی آن با رویکرد BSC
 
 
 
مقالات چاپ شده:
رديف موضوع محل ارائه تاريخ ارائه يا چاپ
1 Determining the  relationship between organization structure and staff resistance in front of change in fars province  physical education managers advances in environmental biology, volume6  issue3-   1129-1133 2012
2 The evaluation of the Relation between  organizational citizenship behavior( OCB) and personality for experts from the Iranian education organization (journal of teaching and education, volume issue 6-20 197volume1 issue   , 6 2012
3 The relationship between organization structure and participative management among the employees of physical education organization international journal of  arts & sciences, volume 5, issue 2: 9-18 2012
4 Determining the  relationship between organization structure and knowledge of management among the experts of  physical education organization scholars research  library, volume 3, issue 3: 1473-1479 2012
5 factors affecting the presence of football fans in stadiums progressive global sport research network, volume 2, issue  1     -24-21 2013
 
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
رديف موضوع محل ارائه تاريخ ارائه يا چاپ
1 شناسایی شاخص های استعدادیابی در فوتبال سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1392
2 تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ادارات تربیت بدنی شهرستانهای استان فارس همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت الله آملی 1390
3 تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت الله آملی. 1390
4 تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مقاومت در برابر تغییر مدیران تربیت بدنی فارس همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم  ورزش دانشگاه آزاد اسلامی تفت. 1391
5 تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت دانش در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تفت 1391
6 ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی گوتنهایم آلمان آلمان 2011
7 ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی پاریس فرانسه-پاریس 2012
8 رابطه بين شركت در فعاليت هاي بدني با كيفيت زندگي در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 1393
9 علل وقوع آسیبهای ورزشی با تاکید بر عوامل خارجی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 1393
 
 
Email najafi6019@yahoo.com  Email: najafi6019@ut.ac.ir
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 56 نفر )