اردشیر کلانتری
نام و نام خانوادگی : اردشیر کلانتری
سمت : استاد تمام وقت
بیوگرافی : اینجانب اردشیر کلانتری عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متولد 1325، رشته فیزیک را در سال 1349 موفق به اخذ درجه لیسانس فیزیک گردیدم. در سال 1352 در رشته مهندسی بهسازی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1354 موفق به اخذ مدرک M.S.P.H در رشته مهندسی بهسازی گردیدم. در مهرماه سال 1354 بعنوان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان مشغول بکار شدم و در سال 1379 با احراز رتبه ممتاز موفق به اخذ دکترا Ph.D. در رشته مهندسی بهداشت محیط گردیدم. تا سال 1385 استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و در همان سال به درجه بازنشستگی نایل و در حال حاضر بصورت استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مشغول بکار می باشم .
سوابق تحصیلی : دکترا بهداشت محیط1 - فعاليت در حيطه هاي آموزشي
الف حیطه های آموزشی  در رشته بهداشت محیط
1-  آلودگي هوا در مقطع دكترا
2-  آلودگي هوا در مقطع كارشناسي ارشد
3-  آلودگي هوا در مقطع كارشناسي
4-  اصول بهداشت محيط
5-  بهداشت  پرتوها
6-  اصول هيدروليك
      7 -   آیرسانی ( شبکه های توزیع آب )
      8 -  محیط زیست
       9- طراحی شبکه های جمع آوری  فاضلابهای شهری
       10 -  گند زداها و  پاک کننده ها 
      11 -  آلودگی صوتی
 
 
 
 
ب  حیطه های آموزشی در رشته  بهداشت  حرفه ای
          1  -     كنترل صدا و ارتعاش
           2  -     شرايط جوي محيط كار
          3  -      عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار  ( روشنایی  -  گرما  -  صدا  -  ارتعاش  -  پرتوها  )
     4  -      مهندسی  روشنایی
    2 -  فعاليت در حيطه هاي پژوهشي
1 -    اندازه گيري و ارزشيابي صداي محيط اعم از محيط زيست و يا محيط صنعت
2 -  كنترل صدا در صنعت
3 -  اندازه گيري و ارزشيابي گرماي محيط كار
4 -   كنترل گرماي محيط كار
5 -   طراحي روشنايي محيط كار
6 -   اندازه گيري و ارزشيابي آلاينده هاي هواي محيط كار
 1.    اندازه گيري ذرات آلاينده در هواي محيط  (TSP)
 2.     اندازه گيري و ارزشيابي TSP , PM2.5, PM10 و آلاينده هاي گازي محيط كار
 3.     اندازه گيري و ارزشيابي فلزات سنگين منتشره در هوا (سرب ،    كادميوم، جيوه ، ارسنيك ، روي ، مس، آهن، كروم و غيره)
 4.     تعيين شاخص PSI (اندكس آلودگي) در هواي مناطق مختلف شهري
 5.     بررسي آلودگي هواي شهري
 6.     بررسي پرتوهاي يون ساز و غيريونساز محيط زيست
 7.     بررسي شرايط جوي محيط كار
     14 -      بررسی مسایل زیست محیطی شهری ( آب  - هوا و اقلیم  - خاک  و آلودگیهای مرتبط با آنها )
 
 
 
 
3 -  فعاليتهاي اجرائی آموزشي
كمك بــه ارتقاء گروه بهــداشت وابسته به دانشكده پزشكي در  جهت داير نمودن رشته هاي مختلف بهداشتي از جمله رشته هاي كارداني ,كارشناسي روزانه و شبانه بهداشت محيط و بهداشت عمومي و بهداشت حرفه ای .
 1. تأسيس و داير نمودن آزمايشگاه بهداشت صنعتي .
 2. تأسيس و داير نمودن آزمايشگاه تهويه صنعتي.
 3.  ياري نمودن گروه بهداشت در جهت داير نمودن رشته هاي كارشناسي ارشد  بهداشت حرفه اي   و بهداشت  محیط روزانه  وتبديل گروه به دانشكده مستقل بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .
 4.  معاونت گروه بهداشت
 5. مدیریت گروه بهداشت حرفه ای
4 -  عضویت  در کمیته ها و شورا ها  :
 1. -  عضو هسته آموزشی گروه بهداشت
2-   عضو كميته علمي بهداشت محيط مركز بهداشت استان.
3-    عضو شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت
4-   عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده بهداشت
5-   عضو كميته علمي بهداشت حرفه اي استان اصفهان
6-   عضو كميته فني كشوري اعضاء هيئت علمي بهداشت حرفه اي ايران
7-   مشاور بهداشت صنعتي صنعت نفت در پالايشگاه اصفهان.
8-    عضو كميته بهداشت محيط استان .
9-   عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه بهداشت حرفه اي .
10-   عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه بهداشت محيط.
 
 
11-    عضو كميته تخصصي هيأت مميزه (گروه بهداشت و تغذيه ) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
12-    عضو  هیآت تحریریه مجله بهداشت و سلامت 
13-   عضو شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست استان .
14-   عضو بورد تخصصي رشته بهداشت حرفه اي كشور
15-   عضو هیآت ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت حرفه ای
16-   عضو هیات تحریریه مجله علمی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز.
17–   عضو کمیته تخصصی هیآت ممیزه گروه یهداشت و تغذیه .
18-   عضو کمیته بازنگری محتوای آموزشی رشته بهداشت حرغه ای کشور.
19-   عضو کمیته نظارت بر اجرای برنامه راهبردی دانشکده بهداشت .
5 - شركت  و ارایه  مقاته در كنفرانسها و كنگره هاي داخلي  :
1- بررسي آلودگي صوتي در محيط صنعت نفت پالايشگاه اصفهان : ارائه در چهارمين كنگره پژوهشي نفت، گاز و پتروشيمي.
2- تعيين ميزان ارسنيك در هواي شهر اصفهان : ارائه در سومين همايش كشوري بهداشت محيط كرمان
3- بررسي عوامل زيان آور محيط كار : ارائه در سمينار نقش مديران در حفظ و صيانت نيروي كار
4- بررسي شاخصهاي استرس گرما در صنايع لاستيك سازي و مقايسه آنها با استانداردهاي بين المللي ارائه در اولين كنگره سراسري طب صنعتي و بهداشت حرفه اي  29 27 ديماه 1367 يزد
5- اندازه گيري غلظت كل جيوه معلق در هوا بوسيله روش جذب اتمي بخار سرد ارائه در سيزدهمين كنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران 29 27 بهمن ماه 1377
6-كاربرد شاخص psi   استاندارد آلودگي جهت تعيين كيفيت هواي شهر اصفهان و بررسي ميزان آلاينده هاي عمده در سال 1380  ارائه در پنجمين همايش كشوري بهداشت محيط 6 4 آبانماه 1381 تهران
7- بررسي حوادث ناشي از برق گرفتگي در استان اصفهان ارائه مقاله در سمينار پيشگيري از حوادث در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
8- ارائه مقاله تحت عنوان (آلودگي هوا) در سمينار بهداشت محيط به مناسبت سالروز جهاني بهداشت
9- شركت وارائه مقاله (گندزداها و پاك كننده ها) در كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري شايع در ايران و كاربرد مناسب  انتي بيوتيكها.
10-   ارائه مقاله و عضو كميته علمي دومين كنگره سراسري بهداشت حرفه اي ايران
11-   شركت و ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي هواي تهران  Air Pollution  conference & workshops 1997 Tehran
12-   ارائه مقاله (مطالعه كميت و كيفيت آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ اصفهان) در سمينار ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور.
13-   ارائه مقاله ( بررسي ميزان مواجهه كارگران با كروم شش ظرفيتي در گارگاههاي آبكاري اصفهان در  مهرماه  1383 در همدان.
14–   ارایه مقاله تحت عنوان   بررسی تغییرات کورتیزول ادراری کارگران در معرض صدا در کارخانه نساجی سپاهان لایه اصفهان  در اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای  8-10  اردیبهشت سال  1388   دانشگاه ایران  تهران
 
 
 
6 -  شركت و ارایه مقاله  در كنفرانسها و كنگره هاي خارجی   :
 1.   ارائه مقاله بررسي تأثير سر و صداي توربين دندانپزشكي بر سطح شنوايي دندانپزشكان  در شهر اصفهان بصورت oral در كنگره بين المللي محيط كار بمبئي هند.
 2.   ارائه مقاله Determination of trace Heavy Metals in ambient urban air در سمپوزيوم MESAEP تركيه
 3.   ارائه مقاله (گرما)  تحت عنوانOccupational Heat Exposure for working conditionدر كنگره بين المللي ايتاليا
4-   ارائه مقاله (بررسي اثرات سايكوفيزيولوژيك صدا بر روي كارگران ريسندگي بافندگي اصفهان) در ماه آگوست 2004 در كشور آلمان.
 1. -  ارائه مقاله تحت عنوان (Determination of PAH and heavy metals in the ambent air of Isfahan) در هندوستان .
6-   ارائه مقاله تحت عنوان (Validation of Heat stress indices in Mobarakeh Steel complex) در هلند.
 
 
 
 
 
 
 
7 -   چاپ مقالات در مجلات علمي پژوهشي  داخلی و خارجی : 

1 - چاپ مقاله (اندازه گيري و مطالعه روند تغييرات جيوه گازي در هواي شهر اصفهان) در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

2 - چاپ مقاله (تعيين گونه هاي ارسنيك معدني در هواي شهر اصفهان) در مجله پژوهش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
3 - چاپ مقاله (تعيين ميزان تحرك و فراهمي زيستي فلزات سنگين ذرات آلاينده هواي شهر اصفهان در ويژه نامه مجله پژوهش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .
 1. چاپ مقاله (بررسي وضعيت كارگاههاي كارخانه بافت ناز اصفهان و ارتباط آن با مشكلات چشم و گوش كارگران شاغل در آن) در مجله علمي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه  علوم پزشكي اصفهان. 
5- چاپ مقاله تأثير سر و صداي توربين دندانپزشكي بر سطح شنوايي دندانپزشكي اصفهان) در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 6- چاپ مقاله در Journal of research in medical sciences تحت عنوان Removal of styrene from waste gas stream using a biofilter .
7- چاپ مقاله در مجله پژوهش در علوم پزشكي همدان تحت عنوان « تعيين منابع اصلي انتشار عناصر درهواي شهر اصفهان».
8- چاپ مقاله در مجله لاتين پژوهش در علوم بهداشتي همدان تحت عنوان
 The Relationship between PAH and heavy metals .
9- چاپ مقاله در مجله بهداشت و سلامت علوم پزشكي اصفهان تحت عنوان « بررسي ميزان مواجهه كارگران با كرم شش ظرفيتي در كارگاههاي آبكاري اصفهان».
10- چاپ مقاله در مجله ELSVIER تحت عنوان « Biodegradation of styrene laden waste gas stream using a compost - based biofilter .
11- چاپ مقاله در مجله ARYA Atherosclerosis تحت عنوان « Occupational Noise Exposure and its Relationship to Blood Pressure and others Aspects of Health in Textile industries .
12- چاپ مقاله در مجله سلامت كار ايران تحت عنوان « بررسي شاخصهاي استرس حرارتي و اعتبار سنجي آنها در واحد ريخته گري مجتمع فولاد مباركه.
13 چاپ مقاله  تحت عنوان  :
and Heavy Metals in Isfahan city      The Relationship Between PAH در مجله
Hamdard Medicus    April – June  2007    no 2                         1
14–  چاپ مقاله تحت عنوان :   تعیین منابع اصلی انتشار عناصر در هوای شهر اصفهان   در مجله پژوهش در    علوم بهداشتی  همدان  سال پنجم شماره 1  تابستان 1384
15 -  چاپ مقاله تحت عنوان بررسی تغییرات کورتیزول ادراری کارگران در معرض صدا در کارخانه نساجی سپاهان لایه اصفهان در مجله   تحقیقات نظام سلامت علوم پزشكي اصفهان در تابستان سال 1390

8 -   اجرای طرحهای پژوهشی :

1 - شركت در دوره آموزشي كار با وسايل آزمايشگاهي بهداشت صنعتي در دانمارك
Kjaer Denmark (Environmental Measurments). Bruel &
2- طرح تحقيقاتي (اثرات سايكوفيزيولوژيك سر و صدا در كارخانجات ريسندگي و بافندگي اصفهان)
3- طرح تحقيقاتي (تعيين گونه هاي مختلف ارسنيك معدني در هوا).
4-  طرح تحقيقاتي (بررسي استرسهاي گرمائي در كاخانجات كاشي نيلو و كاشي اصفهان)
5- طرح تحقيقاتي (بررسي و اندازه گيري تراز شدت صوت در مناطق مختلف شهر اصفهان)
6- طرح تحقيقاتي (بررسي تأثير سر و صداي توربين دندانپزشكي بر سطح شنوايي شاغلين دندانپزشكي در اصفهان ).
7- مجري طرح (پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي خروجي از منابع آلوده كننده هوا) در سال 1376 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان.
8- مجري طرح (پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي خروجي از منابع آلوده كننده هوا) در سال 1377 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
9- مجري طرح (پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي خروجي از منابع آلوده كننده هوا) در سال 1378 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
10- مجري طرح (سنتز تعيين ضوابط و استانداردهاي خروجي از منابع آلوده كننده هوا) در سال 1379 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
 1. مجري طرح (پروژه مطالعه كميت و كيفيت آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ استان اصفهان) در سال 1376 مربوط به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
 2. مجري طرح (پروژه مطالعه كميت و كيفيت آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ استان اصفهان) در سال 1377 مربوط به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
 3. مجري طرح (پروژه مطالعه كميت و كيفيت آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ استان اصفهان) در سال 1378 مربوط به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
 4. مجري طرح (پروژه مطالعه كميت و كيفيت آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ استان اصفهان) در سال 1379 مربوط به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان .
 5. شركت در اولين دوره كارگاه آموزشي روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
 6. طرح تحقيقاتي «مقايسه ميزان مواجهه كارگران با كروم كلي وشش ظرفيتي در كارگاههاي آبكاري صنعتي و سنتي اصفهان در سال 1383».
 7. طرح تحقيقاتي «بررسي شاخصهاي استرس گرمايي و اعتبارسنجي آنها در واحد ريخته گري مجتمع فولاد مباركه به شماره 82157».
 8. طرح تحقيقاتي «بررسي استرسهاي ناشي از صدا با اندازه گيري سطح كورتيزول خون كارگران شاغل در كارخانه ريسندگي و بافندگي»
 9. طرح اجرائی بررسی آلودگی هوای شهرستان زرین شهر
 10. طرح اجرائی بررسی آلودگی  صوتی شهرستان زرین شهر
 11. طرح اجرائی بررسی  و اندازه گیری عوامل زیان زای فیزیکی و شیمیائی کارخانه سیمان سپاهان  
 12. طرح اجرائی بررسی آلودگی هوا  و آلودگی صوتی  شهرستان  خمینی شهر اصفهان  .

9 --  انتشارات  :  کتب و جزوات منتشره

 1.  تالیف کتاب گندزداها و پاك كننده ها
 2. تالیف  کتاب شرايط گرمایی محيط كار.
 3.  اصول بهداشت محيط
 4. صدا و ارتعاش در صنعت
5-بهداشت پرتوها
 1. آلودگي هوا
 2. مبارزه با آلاينده هاي محيط كار
 3. وسایل و روشهای نمونه برداری از آلاینده های هوای  محیط کارنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 33 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها