زاهد کریمی جابری
نام و نام خانوادگی : زاهد کریمی جابری
پست الکترونیک : zkarimi@alum.sharif.ir
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : • دکتری:
رشته شیمی آلی دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ شروع: مهر 1382 تاریخ فارغ¬التحصیلی: 11/10/1386
فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی توکیو Tokyo Institute of Technology به مدت یک سال از مهر 1385
• کارشناسی ارشد:
رشته شیمی آلی دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ شروع: مهر ماه 1380 تاریخ فارغ¬التحصیلی: 8/6/1382
• کارشناسی:
رشته شیمی محض دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
تاریخ شروع: مهرماه 1376 تاریخ فارغ¬التحصیلی: تیرماه 1380
سوابق شغلی : مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از تیر ماه 1392 تا مهر 1393
مدیر تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از دی ماه 1388 تا تیر ماه 1390
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از بهمن 1383 تاکنون
عضو شورای انتشارات دانشگاه فیروزآباد از اسفند سال 1390 تا 1391
استاد راهنمای 40 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
استاد مشاور بیش از 40 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی
تدریس در دوره دکتری دروس شیمی هتروسیکل پیشرفته، NMR پیشرفته
تدریس در دوره کارشناسی ارشد شامل دروس شیمی آلی پیشرفته، روشهای سنتز مواد آلی، شیمی فیزیک آلی و مباحث نوین در شیمی آلی و شیمی دارویی
تدریس در مقطع کارشناسی شامل دروس شیمی آلی 1 و 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، روش استفاده از متون شیمی، آزمایشگاههای شیمی آلی 1و2،
دستیار آموزشی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2 و شیمی آلی کیفی در دانشگاه صنعتی شریف

 مقالاتISI  جدید (از 2012 به بعد)
1.    “Tris(hydrogensulfato)boron catalysed rapid synthesis of 2-substituted-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones under solvent-free conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, L. Zarei, J. Chem. Research, 2012, 36, 194-196.
2.    “A facile synthesis of α,α'-bis(substituted benzylidene) cycloalkanones catalyzed by p-TSA under solvent-free conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, B. Pooladian, Green Chem. Lett. Rev. 2012, 5, 187-193.
3.    “An Efficient and Inexpensive Synthesis of 2-Substituted Benzimidazoles in Water Using Boric Acid at Room Temperature”, Zahed Karimi-Jaberi, M. Amiri, E-J. Chem. 2012, 9, 167-170.
4.    “Rapid Synthesis of 2-Substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinones Using Boric Acid or Sodium Dihydrogen Phosphate Under Solvent-Free Conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, L. Zarei, S.Afr. J. Chem. 2012, 65, 36-38.
5.    “A Facile Synthesis of New 2-amino-4H-pyran-3-carbonitriles by a One-Pot Reaction of α,α'- Bis(arylidene) Cycloalkanones and Malononitrile in the Presence of K2CO3”, Zahed Karimi-Jaberi, B. Pooladian, TheScientificWorldJOURNAL. 2012, Article ID 208796.
6.    “One-Pot Synthesis of β-Acetamido Ketones Using Boric Acid at Room Temperature”, Zahed Karimi-Jaberi, K. Mohammadi, TheScientificWorldJOURNAL. 2012, Article ID 925617.
7.    “Green, one-pot synthesis of α-aminophosphonates catalyzed by ZnI2 at room temperature”, Zahed Karimi-Jaberi, M. Mardani, M. Amiri, Green processing and Synthesis, 2012, 1, 191-193.
8.    “Boric acid catalysed synthesis of α-aminonitriles by a three-component reaction at room temperature”, Zahed Karimi-Jaberi, A. Bahrani, J. Chem. Research, 2012, 36, 326-327.
9.    “Tris(hydrogensulfato) boron as a solid heterogeneous catalyst for the rapid synthesis of α,α′-benzylidene bis(4-hydroxycoumarin) derivatives”,   Zahed Karimi-Jaberi, M. R. Nazarifar, B. Pooladian, Chin. Chem. Lett. 2012, 23, 781-784.
10. “Synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols based on a three-component reaction catalyzed by boric acid as a solid heterogeneous catalyst under solvent-free conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, H. Fakhraei, Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2012, 26, 473-478.
11. “Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-Ones and Their Corresponding 2(1H)Thiones Using Trichloroacetic Acid as a Catalyst under Solvent-Free Conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, M. S. Moaddeli, ISRN Organic Chemistry, 2012, 2012, Article ID 474626.
12. “1,3,5-Tris(hydrogensulfato) Benzene: A New and Efficient Catalyst for Synthesis of 4,4'-(arylmethylene)bis(1H-pyrazol-5-ol) Derivatives”, Zahed Karimi-Jaberi, B. Pooladian, M. Moradi, E. Ghasemi, Chin. J. Catal. 2012, 33,1945.
13. “Efficient Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-Naphthols by One-Pot, Three-Component Reaction under Solvent-Free Conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, M. Jokar, S. Z. Abbasi, Journal of Chemistry, 2013, Vol. 2013, Article ID 341649.
14. “Synthesis of b-lactams from acids and imines using thiocarbonyldiimidazole”, M. Zarei, Zahed Karimi-Jaberi, A. Movahedi, Synth. Commun. 2013, 43, 728.
15. “Efficient one-pot synthesis of some new xanthene derivatives base on the reaction of dimedone with α,α'-bis(substituted-benzylidene) cycloalkanones using catalytic amount of pTSA”, Zahed Karimi-Jaberi, B. Pooladian, Synth. Commun. 2013, 43,1188.
16.       “Efficient synthesis of b-enaminones and b-enamino esters using  tris(hydrogensulfato)boron or trichloroacetic acid as catalysts”, Zahed Karimi-Jaberi, Z. Takmilifard, Eur. Chem. Bull. 2013, 2(4), 211.
17.       “A mild, efficient and environmentally friendly synthesis of N,N´-arylidene bisamides using B(HSO4)3 under solvent-free conditions”, Zahed Karimi-Jaberi, B. Pooladian, Monatsh. Chem. 2013, 144, 659.
18.       “Expeditious, Four-Component Synthesis of 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]Pyrazole Derivatives Catalyzed by Trichloroacetic Acid or Ceric Sulfate”, Zahed Karimi-Jaberi, M. M. ReyazoShams, Acta Chim. Slov. 2013, 60, 105-108.
19.       “Synthesis of Coumarins and 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones Using Trichloroacetic Acid as a Catalyst”, Zahed Karimi-Jaberi, L. Zarei, Acta Chim. Slov. 2013, 60, 178-183.
20.       “Catalyst-free and solvent-free synthesis of novel symmetrical bisthioglycolic acid derivatives”, Ehsan Ghasem, Zahed Karimi-Jaberi, Green Chemistry Letters and Reviews, 2014, 7(1), 60-63.
21.       "A mild, simple and efficient approach to the synthesis of some novel 7-benzylidene-2,3-diphenyl-3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazole derivatives ”, G. H. Mahdavinia, M. Mirzazadeh, Zahed Karimi-Jaberi, Green Chemistry Letters and Reviews, 2015, 8, 13-15.
22.       “One-pot, three-component reaction of dimedone, amines, and isatin in the presence of tris(hydrogensulfato) boron: synthesis of pyrroloacridine derivatives”, Zahed Karimi-Jaberi, A. Jaafarizadeh, Research on Chemical Intermediates, 2015, 41, 4913-4918.
23. “ Efficient synthesis of 2,4-diaryl hexahydroquinoline-5-one derivatives in the presence of triethylamine”, Zahed Karimi-Jaberi, Maryam Azadi, Research on Chemical Intermediates, 2015, 41-6741–6747
24. , M. Abdesheikhi, Zahed Karimi-Jaberi, Journal of Chemical Research, 2015, 39, 482-483.

http://alum.sharif.ir/~zkarimi
E-mail:
zkarimi@alum.sharif.ir, zahed.karimi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 20 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها