محمدحسین باقیانی مقدم
نام و نام خانوادگی : محمدحسین باقیانی مقدم
سوابق تحصیلی : رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشت دکترای تخصصی (PhD) 0 ایران - تربیت مدرس
جامعه شناسی کارشناسی 1357 ایران - تهران
آموزش بهداشت کارشناسی ارشد 1363 ایران - علوم پزشکی تهران
سوابق شغلی : مسئول گروه بهداشت مجتمع آموزشی رفسنجان
معاونت آموزش دانشکده دانشکده بهداشت یزد

کد طرح عنوان طرح واحد ارائه دهنده تاریخ تصویب سمت در طرح نوع همکاری وضعیت طرح تاریخ خاتمه مصوب شورا
3224 بررسی عوامل مرتبط با انجام ماموگرافی در زنان بالای 40 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد بر اساس تئوری انگیزش محافظت دانشکده بهداشت 1394/11/14 مجری اول خاتمه يافته 1396/08/17
3391 بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر یزد درمورد مواد غذایی کپک زده و آلوده به آفلاتوکسین دانشکده بهداشت 1393/04/09 مجری اول خاتمه يافته 1394/07/08
3718 بررسی وضعیت سلامت مردم شهرستان یزد و عوامل مرتبط با آن در سال 1393 HSR معاونت بهداشتی 1393/03/21 مجری سوم خاتمه يافته 1396/03/24
3133 بررسی آگاهی،نگرش،نقش ومدیریت پرستاران شهر یزد نسبت به مدیریت بحران در بلایا وحوادث طبیعی دانشکده بهداشت 1393/03/09 مجری اول خاتمه يافته 1394/11/14
3223 بررسی عوامل مرتبط با مصرف شیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1392 دانشکده بهداشت 1392/12/25 مجری اول خاتمه يافته 1394/07/08
3090 بررسی تاثیرسازه های اعتقاد بهداشتی برانجام پاپ اسمیردرزنان 65-20 ساله یزدی دانشکده بهداشت 1392/12/25 مجری اول خاتمه يافته 1394/12/05
3112 بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درمورد فاکتورهای موثر بر کیفیت آموزش مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) 1392/11/14 مجری اول در دست اقدام  
3022 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مبتلایان به ایدز در پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در شهرهای یزد و اهواز دانشکده بهداشت 1392/10/18 مجری اول خاتمه يافته 1394/04/09
2885 بررسی کارایی مدلHBM (اعتقاد بهداشتی )دراستفاده از عینک آفتابی توسط کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 93-1392 دانشکده بهداشت 1392/07/06 مجری اول خاتمه يافته 1394/02/07
2610 مقایسه پیشگویی کننده های رفتار مصرف فست فود ( غذای آماده) در دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی شهر تنکابن و یزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریری شده دانشکده بهداشت 1392/02/28 مجری اول خاتمه يافته 1393/07/26
2373 بررسی رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان یزد سال1391 کمیته تحقیقات دانشجویی 1391/10/27 مجری دوم خاتمه يافته 1392/07/23
2670 بررسی تعیین کننده های استفاده از دوچرخه توسط دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده دانشکده بهداشت 1391/10/16 مجری دوم خاتمه يافته 1392/10/08
2625 بررسی تاثیر دو نوع پیام بهداشتی (تهدیدی و تشویقی)بر ساختارهای شناختی ؛قصدومیزان مصرف نوشابه های صنعتی شیرین شده در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر یزد دانشکده بهداشت 1391/10/16 مجری دوم خاتمه يافته 1394/07/08
2307 بررسی روند رشد کودکان تا یکسالگی در شهرستان یزد دانشکده بهداشت 1391/08/03 مجری اول خاتمه يافته 1392/09/16
2491 برسی سطح سواد سلامت بالغین شهر یزد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 1391/08/02 مجری اول خاتمه يافته 1393/10/15
2534 بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد دانشکده بهداشت 1391/07/29 مجری اول خاتمه يافته 1393/03/19
2436 مقایسه استرس شغلی در آتش نشانان شهر یزد و اهواز دانشکده بهداشت 1391/07/02 مجری اول خاتمه يافته 1393/05/20
2289 بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیررسانه های تصویری بر شیوع از مصرف سیگار در جوانان و نوجوانان دانشکده بهداشت 1391/05/04 مجری اول خاتمه يافته 1392/07/06
2158 مقایسه نگرش جوانان در شرف ازدواج و زوجین مطلقه در رابطه با شناخت همسر و زندگی مشترک در شهرستان بروجن در سال 1390 دانشکده بهداشت 1391/05/04 مجری اول خاتمه يافته 1391/07/02
2160 بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به دیسمنوره در سال 1390 دانشکده بهداشت 1391/04/07 مجری اول خاتمه يافته  
2198 بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان شهر یزد در مورد تلفن همراه در سال 1390 دانشکده بهداشت 1391/04/07 مجری اول خاتمه يافته 1391/07/02
2256 مقایسه سبک زندگی کارگران بخش صنعت و کارمندان بخش اداری شهر یزد در سال 1390 دانشکده بهداشت 1391/04/07 مجری اول خاتمه يافته 1392/09/16
2133 بررسی پیش بینی کننده های قصد استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران شرکت های چینی بهداشتی شهر یزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته -سال 1390 دانشکده بهداشت 1391/04/07 مجری اول خاتمه يافته 1393/05/20
2626 مقایسه تاثیر دو روش آموزشی و پمفلت و فیلم آموزشی بر آگاهی؛نگرش و عملکرد کارکنان ادارات دولتی شهر یزد در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی دانشکده بهداشت 1390/11/17 مجری دوم خاتمه يافته 1393/10/29
2016 بررسی میزان آگاهی ، خطر درک شده و قصد رفتاری در باره هپاتیت A بر روی کادر آموزشی مدارس ابتدایی شهر یزد در سال 1390 دانشکده بهداشت 1390/10/21 مجری اول خاتمه يافته 1391/03/10
1514 بررسی وضعیت شخصیت و رابطه آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشکده بهداشت 1390/05/05 مجری اول خاتمه يافته 1392/08/01
1412 مقایسه تئوری انگیزش محافظت با تئوری شناخت اجتماعی در جهت ارتقاء رفتارهای محافظت کننده نور خورشید در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد سال 1388 دانشکده بهداشت 1389/10/01 مجری اول خاتمه يافته 1391/08/03
1321 بررسی میزان تأثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده برآگاهی ، نگرش و ماندگاری آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کمیته تحقیقات دانشجویی 1389/03/19 مجری اول خاتمه يافته 1391/11/18
1186 بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای شهرستان یزد در خصوص بهداشت باروری 1388 دانشکده بهداشت 1389/01/25 همکار سوم خاتمه يافته 1391/03/10
1177 بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بیماریهای ایدز و هپاتیت B در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای میبد و مهریز سال 88 مرکز تحقیقات رفتارهای بهداشتی و ارتقاء سلامت 1388/11/07 مجری دوم خاتمه يافته 1391/04/23
1129 مقایسه تأثیر روش های آموزش رایج و آموزش همسانان درباره بیماری ایدز بر اساس مدل HBM دانشکده بهداشت 1388/07/15 مجری اول خاتمه يافته  
1126 بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیاد از دیدگاه همسران معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر یزد مرکز تحققات اعتیاد و علوم رفتاری 1388/04/31 مجری پنجم خاتمه يافته  
1079 بررسی وضعیت سلامت عمومی زوج های نابارور با درمان موفق و ناموفق مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد مرکز تحقیقات ناباروری 1388/04/17 مجری اول خاتمه يافته  
819 بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دانشکده بهداشت 1385/12/16 مجری اول خاتمه يافته  
802 بررسی مهارت های مطالعه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت یزد 1384 دانشکده بهداشت 1385/10/20 همکار سوم خاتمه يافته 1386/08/16
800 بررسی علل گرایش به اعتیاد از دیدگاه معتادین و غیر معتادین در شهر یزد در سال 1385 مرکز تحقیقات رفتارهای بهداشتی و ارتقاء سلامت 1385/10/20 مجری اول خاتمه يافته 1387/11/23
743 بررسی میزان آگاهی، عملکرد مادران با کودکان زیر 5 سال شهر یزد در مورد عفونتهای انگلی روده دانشکده بهداشت 1384/12/17 مجری سوم در دست اقدام  
684 بررسی میزان تأثیر کلاسهای آموزشی اصناف بر میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد توزیع کنندگان و فروشندگان مواد غذایی در شهرستان یزد   1383/12/19 مجری اول خاتمه يافته  
647 بررسی ارتباط نمره آزمون جامع پیش کارورزی با نمرات درون دانشگاهی و نمرات قبل از ورود به دانشگاه مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) 1383/05/07 مجری ششم در دست اقدام  
655 بررسی وضعیت بهداشت محیط کار و معاینه فیزیکی قالیبافان روستاهای شهرستان مهریز   1383/05/07 مجری اول خاتمه يافته  
634 بررسی دیدگاه های زوجین 49-15 ساله در زمینه تنظیم خانواده و استفاده از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن   1383/03/27 مجری اول خاتمه يافته  
480 بررسی میزان آگاهی وعملکردکارکنان ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده نسبت به روشهای پیشگیری ازبارداری درمراکزبهداشتی درمانی شهریزد   1381/05/02 مجری اول خاتمه يافته  
464 بررسی -آگاهی نگرش وعملکردزنان 45-15ساله همسردارشهریزددرمورد آزمایش پاپ اسمیردرسال 80 دانشکده بهداشت 1381/02/25 مجری اول خاتمه يافته 1382/02/10
438 بررسی مشکلات آموزشی کارآموزی وکارورزی ازدیدگاه مربیان مرتبط با دانشکده بهداشت   1380/08/02 مجری اول خاتمه يافته  
362 بررسی نیازهای آموزش بهداشت زنان 49-15ساله استان یزددرزمینه بهداشت مادروکودک وارائه یک برنامه آموزشی   1378/12/18 مجری اول خاتمه يافته  
339 غربالگری بیماریهای چشم درجامعه روستایی استان یزدوارائه طرح ادغام و پیشگیری ازنابینایی درسیستم شبکه های بهداشتی درمانی   1378/03/12 همکار دوم خاتمه يافته  
280 میزان کارآئی اعتقادبهداشتی HBMدرآگاهی ،نگرش وعملکردآرایشگران یزد نسبت به بیماری هپاتیت B   1376/12/13 مجری اول خاتمه يافته  
261 بررسی تاثیرآموزش برمیزان آگاهی پرستاران شاغل دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه درموردبیماری ایدز   1376/04/25 مجری سوم خاتمه يافته  
4326 بررسی میزان اثربخشی آموزش تغذیه بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر الگوی وزن گیری زنان باردارو برخی پیامدهای ان در مادر وفرزند دانشکده بهداشت   مجری سوم خاتمه يافته 1396/09/25
167 بررسی میزان آگاهی مادران اطفال زیر5سال درموردتغذیه وسوءتغذیه اطفال وکاربردآن دربرنامه ریزی آموزش بهداشت     مجری دوم خاتمه يافته  
136 تعیین میزان آگاهی مردم نسبت به تب مالت درشهرستان یزدوارائه بهترین برنامه آموزشی جهت پیشگیری     مجری اول خاتمه يافته  
 

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
کد مقاله عنوان مقاله نام نشریه نمایه بین المللی سال انتشار (شمسی) سال انتشار (میلادی) نفر چندم مقاله نویسنده مسئول تعداد کل نویسندگان ضریب تأثیر
1536 THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION IN PROMOTING HEALTH OF HAIRDRESSERS ABOUT HEPATITIS B BASED ON HEALTH BELIFE MODEL ACTA MEDICA IRANICA Others   2005 اول   3  
1738 Efficacy of BASNEF Model in Controlling of Diabetic Patients in the City of Yazd. Iran Indian Journal of Community Medicine Not Index   2005        
1163 depression in menopaused and nonmenopaused women journal of research in health sciences Pubmed   2007 اول   2  
2707 The study of self-esteem and some factors influencing it among students passing their last study year from differenr majors in shahid sadoughi medical university in yazd city,Iran hamdard medicus Not Index   2006 اول      
3042 health belief model and hiv/aids among high school female students in yazd,Iran journal of research in medical sciences ISI Web of science   2010 اول      
3416 Effect of Education on Improvement of Quality of Life by SF-20 in Type 2 Diabetic Patients Acta Med Indones Pubmed   2009 اول      
3422 Effect of mass media educational intervention Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Embase   2009 اول      
3433 Effects of education on self-monitoring of blood pressure based on BASNEF model in hypertensive patients Journal of Research in Medical Sciences ISI Web of science   2010 اول      
3491 Knowledge, risk perceptions, and behavioral intentions related to hepatitis B among health managers in Yazd Province (Iran) Hepatitis Monthly ISI Web of science   2009 اول      
3591 The effect of health education using behavior intention model on of cesarean in Khomainy-shahr, Iran Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Not Index     دوم      
3596 The effects of education on formula and bottle-feeding behaviors of nursing mothers based on PRECEDE model Iranian Journal of Pediatrics ISI Web of science   2009 اول      
3939 the effect of a health belief modal based education program for foot care in diabetic patients type II in kermanshah,Iran(2005) iranian journal of endocrinology and metabolism Embase   2007 سوم      
3938 a survey about foot care in diabetic patients,based on health belief model in Kermanshah, Iran(2005) hamdard medicus Not Index   2007 دوم      
8961 The role of protection motivation theory in predicted of nutritional behavior in prevention cancers in mothers in Yazd city, Iran Progress in Nutrition ISI Web of science   2014 اول   6 0.117
7975 بررسی کاربرد رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در ارتقای مهارت های فرزندپروری مادران   Others            
3359 Caesarean section, vaginal delivery and post natal depression Iranian Journal of Public Health ISI Web of science   2009 اول     0.341
1537 Survey of Knowledge, Attitude and Practice of Yazd University of Medical Sciences Students about Solid Wastes Disposal Iranian Journal of Environmental Health Science Engineering Others   2005 دوم   2  
3463 students' viewpoints on the educational methods used in shaheed sadoughi university of medical sciences Medical Education ISI Web of science   2004 اول      
3487 Knowledge and attitude about HIV/AIDS of schoolteachers in Yazd, Islamic Republic of Iran Eastern Mediterranean Health Journal     2008 دوم      
3557 Relationships between Locus of Control and Adherence to Diabetes Regimen Journal of Research in Health Sciences Pubmed   2009 سوم      
2361 smoking behavior investigation in students of Isfahan medical university IRAN the social sciences     2007 دوم      
228 تاثیر آموزش بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد در مورد بیماری ایدز مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (ضمیمه) Not Index 1378   سوم   5  
1823 بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر یزد در سال 1378 مجله طلوع بهداشت Others 1381   اول   2  
1398 بررسی منابع مورد استفاده زنان 49-15 ساله استان یزد در زمینه آگاهیهای کسب شده نسبت به بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده مجله طلوع بهداشت Others 1383   اول   4  
1400 بررسی عزت نفس و سنجش عوامل مؤثر برآن در دانشجویان سال آخر رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مجله آموزش بهداشت Others 1383   اول   3  
1958 بررسی آلودگی هوای شهر یزد از نظر فاکتورهای Pm10,Co,So2 ، دود و ارائه راهکارهای آموزشی جهت کنترل آن طلوع بهداشت Not Index 1384   دوم   3  
1535 بررسی وضعیت خستگی در کارگران کارخانجات کاشی شهر یزد مجله سلامت کار ایران Others 1384   دوم   3  
1876 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به کارکنان بهداشت در بهبود آگاهی و عملکرد مادران دارای کودک 12-4 ماهه در خصوص افت وزن مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ISC 1385   اول   1  
2911 تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان طبس در خصوص قاعدگی در سال 1384 مجله بهداشت و سلامت   1385   دوم      
2069 مقایسه نیازهای بهداشتی- درمانی دهان و دندان سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان شهرستان یزد مجله علمی بهداشت و سلامت Not Index 1385   سوم   3  
2138 مقایسه نتایج آزمون رایانه ای با کتبی در ارزشیابی حیطه شناختی دانشجویان در بخش اردتودنسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ISC 1385   دوم   3  
2301 بررسی ارتباط بین نگرش کارگران کارخانجات کاشی سازی میبد با رفتارهای آنها در پیشگیری از ابتلا به بیماری های تنفسی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی طلوع بهداشت Not Index 1385   سوم   4  
2062 بررسی تیپ شخصیتی و وضعیت حادثه در موتور سواران حادثه دیده شهرستان یزد سال 1383 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ISC 1385   اول   3  
2174 بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 یزد مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد Others 1385   اول   4  
2185 سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به خود درمانی با دارو طبیب شرق- مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان Others 1385   اول   2  
2300 بررسی میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و ارتباط آن با بعضی از فاکتورهای تحصیلی در سال 85-84 طلوع بهداشت Others 1385   اول   3  
2427 بررسی عوامل مرتبط با مصرف ماهی در خانوارهای شهر جوانرود بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده (1385) طلوع بهداشت Not Index 1386          
2889 بررسی نگرش زوجین 49-19 ساله شهر یزد در زمینه تنظیم خانواده و استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری (1385) طلوع بهداشت   1386   اول      
4349 دیدگاه مربیان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در زمینه مشکلات کارآموزی دانشجویان دانشکده بهداشت مجله مطالعات توسعه و آموزش پزشکی یزد   1386   اول بله    
2607 بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان معدن سرب و روی کوشک مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان Others 1386   سوم      
2297 بررسی پیشگویی کننده های خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ISC 1386   سوم   3  
14032 بررسی آگاهی ونگرش وعملکرد دامداران منطقه بهاباد در مورد تب مالت (بروسلوز طلوع بهداشت Others 1386 2007 اول بله 3  
2909 بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد مصرف شیر و لبنیات مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود Others 1386   دوم      
13272 مقایسه دیدگاه معتادین و غیرمعتادین درمورد علل گرایش به اعتیاد طلوع بهداشت ISC 1387 2009 اول بله 3  
2884 عوامل مرتبط با خود تنظیمی فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   1387   اول      
2733 عوامل مرتبط با خود تنظیمی فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف در شهر یزد (1385) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند Others 1387          
3104 بررسی تأثیر آموزش بر روی رفتارهای شیردهی با استفاده از شیر خشک و شیشه در مادران شیرده بر اساس الگوی پرسید مجله بیماریهای کودکان ایران   1388   اول      
8378 A Survey about Determining the Total Coliforms Bacteria in Process of Introduction of Ice in Yazd , iran Middle-East Journal of Scientific Research SCOPUS 1388 2010 دوم   5  
4292 نقش توجه به ظاهر در انجام رفتارهای پیشگیری کننده سرطان پوست بر اساس تئوری انگیزش محافظت پوست و زیبایی   1389   دوم   6  
4285 a survey on effect of health education on health volunteer performance and knowledge in prevention of cutaneous leishmaniasis in yazd journal of pakistan association of dermatologists Embase 1389 2011 سوم      
4287 مقایسه نیازهای بهداشتی درمانی دهان و دندان سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان شهرستان یزد مجله تحقیقات نظام سلامت   1389   سوم      
3117 نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد Others 1389   چهارم      
4427 بررسی ارتباط کیفیت زندگی با حوادث ناشی از کار در پروژه سد و نیروگاه آبی رودبار لرستان در سال 1389 طب کار   1389   چهارم   7  
3994 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر اساس تئوری انگیزش محافظت در سال 88-87 فصلنامه دانش و تندرستی Others 1389   اول   4  
4007 بررسی وضعیت بهداشت محیط کار و معاینه فیزیکی قالیبافان روستاهای شهرستان مهریز در سال 1383 فصلنامه کار سالم Not Index 1389   اول      
4050 Immunity to hepatitis B vaccine among health care workers. Vaccine ISI Web of science 1389 2011 اول     3.572
4289 وضعیت رفتار پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی مجله تحقیقات نظام سلامت   1389   اول      
4300 factors in relation with self-regulation of hypertension, based on the model of goal directed behavior in yazd city journal of medicine and life Pubmed 1389 2011 اول      
4322 بررسی نگرش و عملکرد موتورسواران شهر یزد نسبت به استفاده از کلاه ایمنی در سال 1389 طلوع بهداشت Not Index 1389   اول   5  
4497 Evaluation of the general health of the infertile couples IJRM ISI Web of science 1390 2011 اول   6 0.235
4498 An intervention based on protection motivation theory in reducing skin cancer risk journal od pakistan association of dermatologists Embase 1390 2011 اول   4  
4514 Health related quality of life in children with thalassaemia assessed on the basis of SF-20 questionnaire in Yazd, Iran: a case-control study cent eur j public health Pubmed 1390 2011 اول   5  
4670 بررسی ارتباط بین وضعیت بهداشت محیط کار و سلامت قالیبافان روستاهای شهرستان مهریز طلوع بهداشت ISC 1390   اول   7  
4682 بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ISC 1390   اول   2  
4683 شیوع اختلال صدا در معلمین دبستان های شهر یزد و آگاهی و عملکرد آنان نسبت به دیسفونی مراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ISC 1390   اول   5  
4842 بررسی تأثیر مداخله ی آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر مبنای تئوری انگیزش محافظت افق دانش (فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد) ISC 1390   اول   4  
4856 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ISC 1390   اول   6  
4970 Survey on Quality Of Life related factors in patients with Peptic Ulcer based on PRECEDE Model in Yazd, Iran. J Med Life Pubmed 1390 2011 اول   5  
4997 بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در رابطه با شناخت همسر آینده و زندگی مشترک در شهرستان بروجنن مجله تحقیقات نظام سلامت ISC 1390   اول   4  
5434 بررسی وضعیت افسردگی در بین دانشجویان دانشکده های بهداشت و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1387 مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی یزد ISC 1390   اول بله 5  
5455 Foot Care in Diabetic Patients, Based on Health Belief Model in Yazd – Iran (2009) IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY Not Index 1390 2011 اول   7  
5508 بررسی تعیین کننده های قصد بستگان مبتلا به سرطان کولورکتال به انجام غربالگری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده طلوع بهداشت ISC 1390   اول   5  
4466 Comparison of environmental health status in primary schools in different districts of Isfahan city in 2008-2009. j prev med hyg Pubmed 1390 2011 دوم بله 6  
5277 Long arm casting for treatment of trigger finger in children: report of three cases J Med Life Pubmed 1390 2012 دوم   2  
5493 بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری (فست فود) در مردم شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1390   دوم بله 6  
5626 بررسی رفتارهای پیش گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه بروجن مجله تحقیقات نظام سلامت ISC 1391   دوم بله 4  
5968 تعیین اهمیت گویه‌های موجود در پرسشنامه ارزشیابی نحوه تدریس نظری استاد از نظر دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 1390-1389 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد ISC 1391   دوم   5  
6006 Nutritional behaviors in pre-diabetic patients and differences in stages of change" decisional balance" self-efficacy and process of change based on trans-theoretical model in Yazd-Iran HealthMED ISI Web of science 1391 2012 سوم   4 0.435
3391 related factors to choose normal vaginal delivery by mothers based on health belief model journal of education and health promotion Others 1391 2012 اول بله 5  
6468 پیش بینی کننده های خودپایشی فشارخون براساس الگوی بزنف در بیماران مبتلا به پرفشاری خون پایش CINAHL 1391   دوم   6  
5618 مقایسه تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان بهداشتی به دو شیوه سخنرانی و مواد چاپی بر رضایتمندی مراجعین آنان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز طلوع بهداشت ISC 1391   اول   3  
5642 آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری کادر آموزش مدارس ابتدایی شهر یزد در خصوص هپاتیت A گوارش SCOPUS 1391   اول   3  
5675 Current Education versus Peer-Education on Walking in Type 2 Diabetic Patients based on Health Belief Model: A Randomized Control Trial Study rom j intern med Pubmed 1391 2012 اول   5  
5706 مهارت های ارتباطی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ISC 1391   اول   3  
5725 بررسی و مقایسه اثر آموزش کلامی- تصویری و آموزش های روتین بر وابستگی به نیکوتین در بیماران سیگاری پس از عمل بای پای عروق کرونر طلوع بهداشت ISC 1391   اول   3  
5988 the iranian version of international physical activity questionnaire (IPAQ) in Iran:content and construct validity, factor structure, internal consistency and stability world applied sciences journal SCOPUS 1391 2012 اول   6  
6220 Response to plasmapheresis in myasthenia gravis patients: 22 cases report Rom J Intern Med. Pubmed 1391 2012 دوم   5  
6255 Challenges to Our Goals, What are the Pitfalls in the way of publishing scientific and medical papers? Archives of Iranian Medicine ISI Web of science 1391 2012 دوم   2 0.972
6301 نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری قلبی- عروقی در افراد در معرض خطر تحقیقات نظام سلامت ISC 1391   اول   3  
6312 Application of the Health Belief Model in Promotion of Self-Care in Heart Failure Patients Acta Medica Iranica Pubmed 1391 2013 اول   6  
6340 A Survey about the Prevalence of Dysmenorrhea in Female Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Their Knowledge, and Practice toward it The journal of health research ISC 1391 2012 اول   4  
6445 ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد در مورد نقش ویتامین D در سلامت طلوع بهداشت ISC 1391   اول   4  
6511 Effect of Education on Knowledge, Attitude and Behavioral Intention in Family Relative with Colorectal Cancer Patients Based on Theory of Planned Behavior Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ISI Web of science 1391 2012 اول   6 0.659
5468 Peer-led versus teacher-led AIDS education for female high-school students in Yazd, Islamic Republic of Iran EMHJ Pubmed 1391 2012 اول   5  
6727 Explaining the Role of Personal, Social and Physical Environment Factors on Employed Women's Physical Activity: A Structural Equation Analysis Global Journal of Health Science Pubmed 1392 2013 دوم بله 6  
6866 A Survey about Self-Care of Diabetic Patients Referring a healthcare center in Yazd (Iran) IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY ISC 1392 2012 اول   4  
6893 بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) در مادران دارای دختر کمتر از 6 سال طلوع بهداشت ISC 1392   اول   5  
7134 Mental health status of infertile couples based on treatment outcome Iran J Reprod Med ISI Web of science 1392 2013 اول   7 0.188
7291 بررسی رابطه خوشبینی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1392   اول   6  
7409 Attitude and Usage of Mobile Phone among Students in Yazd University of Medical Science Iranian Red Crescent Medical Journal ISI Web of science 1392 2013 اول   4  
7438 Attitude and Practice of Pregnant Women Regarding Self-medication in Yazd, Iran Archives of Iranian Medicine ISI Web of science 1392 2013 اول   5 1.222
7537 Health Education and Health Promotion Journal of Community Health Research ISC 1392 2013 اول بله 1  
7542 تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط بر آن در بین کارمندان وکارگران شهر یزد طب کار ISC 1392   اول   4  
7544 بررسی ارتباط بین نتایج حاصل از قدم سنج با پرسش نامه بین المللی فعالیت بدنی مجله تحقیقات نظام سلامت ISC 1392   اول   6  
7826 مقایسه فرایند های ارزیابی کنارآمدن و ارزیابی تهدید در پیش بینی قصد و رفتارتغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1392   اول   6  
7857 The Yazd Peoples Point of view about Effect of Visual media on Smoking Perevalence Journal of Community Health Research ISC 1392 2013 اول   6  
7971 بررسی ارتباط بین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و قصد انتخاب روش زایمان طلوع بهداشت ISC 1392   اول   7  
8240 The Spatial Analysis of Hot Spots in Urban Areas of Iran. The Case Study: Yazd Revista de Cercetare si Interventie Sociala ISI Web of science 1392 2014 دوم بله 6 0.0
8631 بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت   1392   دوم بله 6  
8076 A survey about the attitude of peoples about consumption of fast foods, Yazd, Iran PROGRESS IN NUTRITION ISI Web of science 1392 2013 اول   5 0.117
8418 ارزیابی تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391 مجله جهانی رسانه ISC 1392   اول   5  
3905 بهبود رفتارهای تغذیه ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور مجله سلامت و بهداشت ISC 1392   سوم   8  
6259 A Study of the Knowledge Attitude and Practice (KAP) of the Women Referring to Health Center for Cardiovascular Diseases (CVD) and its Risk Factors Health Care for Women International ISI Web of science 1392 2013 دوم   6  
8613 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف شیر و لبنیات در شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1393   اول   5  
8614 تأثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخار رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراقبت های نوین ISC 1393   اول   4  
8628 A Survey of Client Satisfaction on Service Delivery in Urban Health Centers of Yazd Journal of Community Health Research ISC 1393 2014 اول   7  
8960 The Effect of Educational Intervention on Selection of Delivery Method Based on Health Belief Model Journal of Community Health Research ISC 1393 2014 اول   6  
9433 Designing Performance Condition Indicators of Gynecology and Obstetrics Ward, 2014 Middle-East Journal of Scientific Research ChemicalAbstract 1393 2014 سوم خیر 5  
9156 بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده از دوچرخه براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد طلوع بهداشت ISC 1393   اول   5  
9853 Evaluation of oral hygiene care of under 4 years old children by their mothers based on the Health Belief Model Beheshti Univ Dent J ChemicalAbstract 1394 2015 اول خیر 4  
10055 Risk factors of low birth weight and effect of them on growth pattern of children up to sixth months of life: A cross-sectional study. J Educ Health Promot Pubmed 1394 2015 اول   4  
10123 نقش واسطه ای جوخانواده درارتباط باسلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1394 2015 دوم بله 2  
10373 Efficiency of two constructs called "fear of disease" and "perceived severity of disease" on the prevention of gastric cancer: Application of protection motivation theory Caspian J Intern Med Pubmed 1394 2015 اول خیر 6  
10746 The Relationship between General Health and Emotional Intelligence among Students in Yazd University of Medical Sciences Caspian Journal of Health Research Others 1394 2015 اول   5  
10757 Investigation of Job Stress and Related Factors in Firefighters in the Cities of Ahvaz and Yazd, Iran Caspian Journal of Health Research Others 1394 2015 اول   5  
10790 Quality of Life in Patients Suffering from BetaThalassemia Major in Amirkola, Iran Journal of Community Health Research Others 1394 2015 سوم بله 3  
10939 بررسی تاثیرآموزش بررفتار خودمراقبتی و منافع و موانع انجام آن دربیماران تحت درمان همودیالیز در سال طلوع بهداشت ISC 1394 2015 اول خیر 3  
10968 Factors Associated with Milk Consumption among College Students of Yazd University of Medical Sciences Based on Theory of Planned Behavior Journal of Community Health Research Others 1394 2016 اول   9  
11321 بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت گوش میانی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی(HBM)در مادران دارای کودک کمتر از 2 سال درشهریزد طلوع بهداشت ISC 1394 2015 اول خیر 4  
11322 تجارب بستگان نزدیک بیماران دارای عوامل خطرساز سرطان معده و کارکنان بهداشتی درمانی از تعیین کننده های رفتار تغذیه ای: یک آنالیز محتوای کیفی تئوری محور طلوع بهداشت ISC 1394 2015 اول خیر 1  
9956 Designing Performance Condition Indicator Tree of Gynecology and Obstetrics Ward Using Analytical Hierarchy Process, 2014 World Applied Sciences Journal ChemicalAbstract 1394 2015 سوم   5  
10914 Health literacy among adults in Yazd, Iran Journal of education and health promotion Pubmed 1394 2015 دوم   5  
11238 Self Management Behaviors in Rheumatoid Arthritis Patients and Associated Factors in Tehran 2013 Global Journal of Health Science Pubmed 1394 2016 سوم بله 7  
10012 بررسی عوامل موثر بر قبولی باوقفه و بدون وقفه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آزمون کارشناسی ارشد مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان ISC 1394 2015 پنجم   4  
10807 Examining social‑cognitive predictors of parenting skills among mothers with preschool and early elementary school‑aged children Journal of Education and Health Promotion Pubmed 1394 2015 دوم بله 6  
10897 Factors Affecting Cervical Cancer Screening Behaviors Based On The Precaution Adoption Process Model: A Qualitative Study Global journal of Health Science Pubmed 1394 2016 دوم بله 5  
11927 The Effect of a Pedometer-based Program Improvement of Physical Activity in Tabriz University Employees. International Journal of Preventive Medicine Pubmed 1395 2016 اول   6  
11962 A Survey of Knowledge, Individual Perceived Risk, General Perceived Risk, and Behavioral Intentions Regarding Hepatitis B among Students in the Faculty of Nursing, Midwifery and Health at Shahrekord Islamic Azad University in 2014 Hepatitis Monthly ISI Web of science 1395 2016 دوم خیر 5 1.932
12015 Knowledge, Attitude, and Performance of Nurses' Crisis Management in Natural Disasters in Yazd City Journal of Community Health Research Others 1395 2016 دوم بله 5  
12144 Cogitation on Occupational Stress and Social Support among Hospital Nurses: a Case Study of Zanjan Province, Iran Ambient Science ISI Web of science 1395 2016 سوم خیر 5  
13262 Medical Students’ Viewpoint on Learning Communication Skills Journal of Medical Education Others 1395 2016 دوم خیر 2  
13325 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد درمورد مواد غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت ISC 1395 2016 سوم بله 6  
12001 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM)در زنان 49-20 ساله شهر یزد طلوع بهداشت ISC 1395 2016 اول   5  
12700 A survey about predictive factors of consumption of fast food in Yazd city high school female students based on the theory of planned behavior Journal of Health& Life Sciences Others 1395 2016 اول   5  
13207 A Survey of Knowledge, Attitude, and Practice of AIDS Patients with Regard to the Prevention of Disease Transmission in Yazd and Ahvaz, Iran Jentashapir J Health Res Others 1395 2016 اول خیر 3  
13241 The effect of training based on Precaution Adoption Process Model (PAPM) on rural Females’ participation in Pap smear British Journal of Pharmaceutical Research ISI Web of science 1396 2017 پنجم خیر 5  
13388 Exploring the adaptive experiences of children with parents of myocardial infarction: A Qualitative Study electronic physician Pubmed 1396 2017 هفتم بله 7  
13390 Exploring the process of threat appraisal in patients’ offspring with a history of myocardial infarction: A qualitative directed content analysis international Journal of advanced Biotechnology and Research ISI Web of science 1396 2017 هفتم بله 6  
13454 Health Care Providers' Stigma Against HIV-positive Women: A PhenomenographyQualitativeResearchin Iran Ambient Science   1396 2017 سوم بله 4  
13627 Prevention of insulin resistance by dietary intervention among pregnant mothers: A randomized controlled trial International Journal of Preventive Medicine ISI Web of science 1396 2017 سوم خیر 7  
13679 بررسی پیش بینی کننده های استفاده از ماسک های حفاظتی تنفسی در کارگران شرکت های چینی بهداشتی (شهر یزد) بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران SCOPUS 1396 2017 دوم بله 5  
13645 Impact of Nutrition Education in Improving Dietary Pattern during Pregnancy based on Pender’s Health Promotion Model: A Randomized Clinical Trial Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Pubmed 1396 2018 دوم خیر 6  
14028 بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم‌های خانه دار متأهل 45-20 ساله شهر نور طلوع بهداشت ISC 1396 2017 سوم خیر 4  
14334 تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر یزد سلامت و مراقبت Others 1396 2018 اول خیر 4  
14606 Prediction of the Students’ Intention to the Consumption of Soft Drinks: Using the Extended Parallel Process Model Journal of health sciences and surveillance system Others 1396 2017 سوم خیر 5  
14182 بررسی نقش نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی مصرف شیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد طلوع بهداشت ISC 1397 2018 دوم بله 5  
 

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
کد مقاله عنوان نام کنگره محل کنگره نوع کنگره نوع ارائه سال انتشار (شمسی) سال انتشار (میلادی) نفر چندم مقاله تعداد کل نویسندگان
1802 بررسی میزان آگاهی کارکنان حرف مربوط به دام در مورد بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو (CCHF) در شهرستان یزد از سال 1381         1382      
1801 بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل آزمایشگاههای تشخیص طبی در خصوص پیشگیری از مخاطرات شغلی         1382      
1805 بررسی ویژگیهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد         1382      
919 بررسی نیازهای آموزشی کاردانان و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد و راهکارهای ارتقاء آن         1382      
1803 تعیین شیوع انواع عیوب انکساری در کودکان دبستانی شهرهای استان یزد جهت آموزش بهداشت به والدین         1382      
1804 بررسی تاثیر کارگاههای طرح درس در طراحی و کاربرد سطوح حیطه شناختی در طرح درس اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1381         1382      
1798 بررسی رابطه اضطراب و نگرش به ساختار روشهای تدریس در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد         1383      
1370 بررسی میزان آگاهی و عملکرد اغذیه‌فروشان (ساندویچی، پیتزایی،کبابی) سطح شهر یزد در مورد حشرات و راههای مبارزه با آنها         1383      
1166 تاثیر آموزش بالینی بر ارتقاء کیفیت آموزش و راهکارهای آن اولین همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی یزد کشوری پوستر 1383   هفتم  
1394 بررسی میزان انیدروسولفورو در قند و نبات‌های تولیدی کارگاههای شهرستان یزد         1383      
1502 بررسی مدیریتی زباله های خانگی شهر یزد         1384      
1633 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر یزد         1384      
1635 بررسی دو روش ارزشیابی دانشجویان در بخش ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد         1384      
1634 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه بازیافت و دفع مواد زاید         1384      
1797 بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی موتورسواران حادثه دیده با حوادث رانندگی شهرستان یزد         1384      
1799 بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل ارائه دهنده تنظیم خانواده در زمینه روشهای پیشگیری از بارداری در یزد         1384      
1800 بررسی مشکلات آموزشی کارآموزی و کارورزی از دیدگاه مربیان مرتبط با دانشکده بهداشت         1384      
2054 بررسی آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر یزد و مدیریت زیست محیطی آن         1385      
2066 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زنانه یزد نسبت به هپاتیت B (1384)         1385      
2067 بررسی وضعیت موجود و نحوه مدیریت زیست محیطی زباله های بیمارستانی در استان یزد         1385      
2993 بررسی علل حاملگی های ناخواسته در زنان عشایر شهرستان آباده استان فارس 1387 سومین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت همدان کشوری پوستر 1387 2008 دوم  
3175 بررسی علل گرایش به مواد مخدر در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد در سال 88 سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر یزد کشوری پوستر 1388 2010 اول  
3176 بررسی علل گرایش به مواد مخدر در معتادین مراجعه کننده به مرکز بازتوانی معتادین سازمان بهزیستی در شهرستان یزد سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر یزد کشوری پوستر 1388 2010 اول  
3749 Effect of education on improvement of quality of life by SF-20 in yazd Proceedings of the international congress on diabetes and its complications یزد بین المللی پوستر 1388 2009 اول  
3757 The effect of educational intervention on quality of life of diabetic patients type 2, referee to diabetic research center of yazd Proceedings of the international congress on diabetes and its complications یزد بین المللی پوستر 1388 2009 اول  
3807 بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی موتورسواران حادثه دیده مقصر در حوادث شهرستان یزد دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یادواره شهید دکتر سیدعلی اخوی میراب باشی یزد کشوری پوستر 1388 2009 سوم  
3820 بررسی مقایسه ای افسردگی در زنان گروه سنی 55-45 ساله یائسه شده و یائسه نشده دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یادواره شهید دکتر سیدعلی اخوی میراب باشی یزد کشوری پوستر 1388 2009 سوم  
3792 بررسی عوامل کلینیکی مرتبط با وزن هنگام تولد نوزادان شهرستان یزد در سال 83-82 دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یادواره شهید دکتر سیدعلی اخوی میراب باشی یزد کشوری سخنرانی 1388 2009 سوم  
3802 بررسی مقایسه ای افسردگی بعد از زایمان در زنان سزارینی و زنان با زایمان طبیعی دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یادواره شهید دکتر سیدعلی اخوی میراب باشی یزد کشوری پوستر 1388 2009 سوم  
4166 the effects of education on self-monitoring of blood pressure among patients with hypertension based on basnef model the 20th IUHPE world conference on health promotion health, equity and sustainable development geneva,switzerland بین المللی پوستر 1389 2010 اول  
4505 oral health behaviors among fourth and fifth grade students at elementary school in yazd,1389 The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion تبریز بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
4529 بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در رابطه با شناخت همسر آینده و زندگی مشترک در شهرستان بروجن همایش ملی ارتقای سلامت جوانان کرمانشاه کشوری پوستر 1390 2011 اول  
4530 بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستانهای شهر یزد نسبت به بهداشت دهان و دندان در پاییز 1389 دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی تهران کشوری سخنرانی 1390 2011 اول  
4531 بررسی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستانهای شهر یزد نسبت به بهداشت دهان و دندان در پاییز 1389 دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی تهران کشوری سخنرانی 1390 2011 اول  
5119 بررسی آگاهی بهورزان مرکز بهداشت شهرستان یزد در زمینه بیماریهای ناشی از آب و غذا قبل و بعد از مداخله آموزشی دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
5222 THE STUDY OF FACTORS RELATED TO SKIN CANCER PREVENTIVE BEHAVIORS IN FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS IN YAZD BASED ON PROTECTION MOTIVATION THEORY The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی سخنرانی 1390 2011 اول  
5228 THE PATTERN OF MOBILE PHONE USAGE AMONG STUDENTS OF YAZD SHAHID SADOGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 2010 The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
5238 PRACTICE OF MOTHERS WITH CHILDREN UNDER ONE YEAR ON EXCLUSIVE BREAST FEEDING IN YAZD IN 1389 The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
5244 DETERMINING THE PREDICTORS OF WALKING BEHAVIOR IN PATIENTS WITH TYPE2 DIABETES IN CITY OF YAZD BASED ON HEALTH BELIEF MODEL The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
5251 THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND GENERAL HEALTH AMONG STUDENTS IN YAZD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE, IRAN, 2010 The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
5263 HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH THALASSAEMIA IN YAZD, IRAN: A CASE CONTROL STUDY The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 اول  
4506 knowledge risk perception and behavioral intentions for hepatitis b among helath managers in yazd province(iran) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی ارتقا و آموزش بهداشت تبریز بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
4583 risk perceptions and behavioral intentions for hepatitis B among health-managers in yazd province (IRAN) چهارمین کنگره بین المللی سالیانه هپاتیت تهران تهران بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5047 بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی مدیران مدارس شهر اردکان نسبت به احیای قلبی ریوی همایش سراسری پژوهش در توسعه سلامت بیرجند کشوری پوستر 1390 2012 دوم  
5193 Knowledge, Attitude and Practice of Yazd city about heart disease cardiovascular 1st International Student Congress on Cardiovascular Researches yazd بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5229 ATTITUDE AND PRACTICE OF STUDENTS IN YAZD SHAHID SADOGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES ABOUT THE MOBILE PHONE USAGE IN 2010 The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5237 THE EFFECTS OF EDUCATION ON FORMULA AND BOTTLE-FEEDING BEHAVIORS IN SUCKLING MOTHERS BASED ON PRECEDE MODEL The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 سوم  
5239 EFFECTS OF EDUCATION ON SELF-MONITORING OF BLOOD PRESSURE BASED ON BASNEF MODEL IN HYPERTENSIVE PATIENTS. The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5243 COMPARING THE EFFECT OF CURRENT EDUCATION AND PEER-EDUCATION ON WALKING IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS BASED ON HEALTH BELIEF MODEL The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5261 SURVEY OF QUALITY OF LIFE RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER UTILIZING PRECEDE MODEL IN SANANDAJ The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
5271 KNOWLEDGE OF ECSTASY PILLS USAGE AND ITS RELATED FACTORS AMONG INTERN MEDICAL STUDENTS IN YAZD SHAHID SADOUGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES – AN APPLICATION OF HEALTH-BELIEF MODEL The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 دوم  
4502 KNOWLEDGE AND BEHAVIORAL INTENTIONS FOR HEPATITIS B AMONG STUDENTS OF UNIVERSITIES IN YAZD (IRAN) The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion تبریز بین المللی پوستر 1390 2011 سوم  
4582 knowledge, risk perceptions and behavioral intentions for hepatitis A among elementary schools educational cadre in yazd province چهارمین کنگره بین المللی سالیانه هپاتیت تهران تهران بین المللی پوستر 1390 2011 سوم  
5220 PHYSICAL ACTIVITY AND DIFFERENCES IN DECISIONAL BALANCE AND SELF-EFFICACY: AN APPLICATION OF TRANSTHEORETICAL MODEL The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی سخنرانی 1390 2011 سوم  
5223 MODEL OF SELF-MONITORING OF BLOOD PRESSURE DETERMINANTS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS IN YAZD BASED ON PATH ANALYSIS OF BASNEF MODEL VARIABLES The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی سخنرانی 1390 2011 سوم  
5240 APPLICATION OF HEALTH BELIEF MODEL TO PROMOTE PREVENTIVE BEHAVIORS IN HIGH RISK INDIVIDUALS FOR TYPE II DIABETES The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 چهارم  
5241 THE ROLE OF HEALTH BELIEFS IN PERFORMING PREVENTIVE BEHAVIORS IN HIGH- RISK INDIVIDUALS FOR TYPE II DIABETES The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 چهارم  
5246 THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND PRACTICE OF HEALTH VOLUNTEERS ABOUT PREVENTION OF LEISHMANIASIS IN YAZD CITY The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 سوم  
4936 بررسی ارتباط بعد سلامت جسمانی کیفیت زندگی با حوادث ناشی از کار هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار قزوین کشوری پوستر 1390 2011 چهارم  
5242 UTILIZING THE INFORMATION–MOTIVATION–BEHAVIORAL SKILLS MODEL IN DETERMINING DIABETES SELF-CARE PREDICTORS IN PATIENTS REFERRING TO YAZD DIABETES RESEARCH CENTER The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 چهارم  
5249 RELATIONSHIPS BETWEEN LOCUS OF CONTROL AND ADHERENCE TO DIABETES REGIMEN. The First International & 4th National Congress on Health Education&Promotion tabriz بین المللی پوستر 1390 2011 چهارم  
5299 بررسی تأثیر حوادث کارگاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کارگران چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مهندسی HSE تهران کشوری پوستر 1390 2012 چهارم  
5303 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کارگران پنجمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی تهران کشوری پوستر 1390 2011 چهارم  
4500 demographic charachteristics of iv drug abusers commencing treatment in opiate detoxification centers in Iran II international congress on dual disorders spain بین المللی سخنرانی 1390 2011 ششم  
4789 attitude of addicts' spouses to the related effective factors in tendecy to drug addiction in addicts commencing treatment centers in yazd, iran II international congress on dual disorders spain بین المللی پوستر 1390 2011 ششم  
5878 موانع درک شده رفتارهای پیشگیری کننده از بیماران قلبی عروقی و ارتباط آن با میزان آگاهی از عوامل خطر سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی یزد کشوری پوستر 1391 2012 سوم  
6699 عملکرد مادران دارای کودک زیر یکسال در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در مراکز بهداشتی درمان تحت پوشش پزشک خانواده شهر یزد در سال1389 سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامت مشهد کشوری پوستر 1391 2012 سوم  
5564 determination of aspects of health belief model in people at risk of cardiovascular diseases world congress of cardiology 2012 dubai بین المللی پوستر 1391 2012 دوم  
5704 immunity to hepatitis B vaccine among health care workers 11th international congress of immunology & allergy tehran بین المللی پوستر 1391 2012 دوم  
5889 مقایسه تأثیر دو روش آموزشی پمفلت و فیلم آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز دولتی شهر یزد در مورد عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور بابل کشوری پوستر 1391 2012 دوم  
5936 the effect of education based on health belief model (HBM) on preventive behaviors of addiction on male high school students in Boroujen, Iran in 2011 the 1st international student congress on addiction urmia-iran بین المللی پوستر 1391 2012 دوم  
5946 الگو و روند سوء مصرف مواد در دانشجویان THE 1ST INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON ADDICTION urmia بین المللی پوستر 1391 2012 سوم  
6415 the effect of education based on health belief model (HBM) on preventive behaviors of addiction on male high achool students in Boroujen, Iran in 2011 The 1st international student congress on addiction urmia بین المللی پوستر 1391 2012 دوم  
8121 تعیین وضعیت سبک زندگی کارمندان و کارگران شهر یزد سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت-سبک زندگی سالم بیرجند کشوری پوستر 1392 2014 اول  
8125 بررسی میزان تأثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند در سال 1392 سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت- سبک زندگی سالم بیرجند کشوری سخنرانی 1392 2014 اول  
10810 A Survey about the Effect of Education on Practice of Pregnant Women to Their Delivery Methods in Ardakan City The 2nd Iranian international conference on womens health شیراز بین المللی پوستر 1392 2013 اول 5
7654 Survey of determinants of cancer-preventive dietary behavior based on protection motivation theory of women referred to health centers of Yazd in 3d national congress of hematolgoy یزد کشوری پوستر 1392 2013 سوم  
12733 تجربه استیگمای اچ آی وی / ایدز در زنان میتلا: ارتباط حرفه ای متاثر از استیگما در ارئه دهندگان خدمات سلامت مجله اخلاق و تاریخ پزشکی تهران کشوری سخنرانی 1394 2016 سوم 4
 

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
ردیف عنوان سال چاپ ماهیت
1 مبانی و روش های اپیدمیولوژی 1382  
2 مبانی و روشهای اپیدمیولوژی(سوالات آزمون های کاردانی به کارشناسی) 1382  
3 اصول و کلیات خدمات بهداشتی 1382  
4 جمعیت و تنظیم خانواده 1382  
5 زردی نوزادی 1383  
6 اصول کارآموز در عرصه بهداشت 1383  
7 1000نکته در 1000 تست بهداشت عمومی 1383  
8 اصول بهداشت محیط 1385  
9 واژه نامه بهداشت عمومی 1385  
10 1000 نکته در آزمون های بهداشت عمومی 1386  
11 واژه های مدیریت بهداشت و درمان 1388  
 

پایان نامه ها
hide/show
کد پایان نامه عنوان مقطع تحصیلی سال سمت همکار نوع همکاری تهیه کنندگان نوع پایان نامه
4154 بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرایند پذیرش احتیاط بر اتخاذ رفتارهای غربالگری سرطان دهانه رحم در میان زنان روستایی شهرستان سروآباد سال 1393با رویکرد ترکیبی. دکترای تخصصی (PhD) 1395 راهنما اول افشین بهمنی عادی
4198 بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید کارشناسی ارشد 1395 راهنما اول زهرا صالحی عادی
4224 طراحی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بمنظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری قلبی در فرزندان بیماران با سابقه سکته قلبی با رویکرد ترکیبی دکترای تخصصی (PhD) 1395 راهنما اول طاهره هاشمی فرد تحقیقاتی
4274 طراحی مقیاس سنجش استیگمای HIV/AIDS به روش فنومنوگرافی، روانسنجی و ارزیابی شیوع آن در زنان مبتلاء مراجعه کننده به مرکز تحقیقات HIV/AIDS ایران و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری یزد1395 - 1393. دکترای تخصصی (PhD) 1395 راهنما اول سمیرا جعفری عادی
1932 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد کارشناسی ارشد 1385 مشاور   نوشین روحانی تنکابنی عادی
1952 بررسی عوامل مرتبط با خود تنظیمی فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد جهت کنترل، بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف(1385) کارشناسی ارشد 1385 راهنما   سهیلا عیوضی عادی
2120 بررسی میزان تأثیر آموزش بر خودپایشی فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون بر اساس مدل بزنف در شهر یزد کارشناسی ارشد 1387 راهنما اول زهره رهائی عادی
2144 بررسی میزان تأثیر آموزش بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات قلب شهید رجایی تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی کارشناسی ارشد 1388 راهنما اول جواد شجاع فرد عادی
2250 بررسی تأثیر تئوری انگیزش محافظت در جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد کارشناسی ارشد 1388 راهنما اول سهیلا محمدی عادی
2232 بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت کارشناسی ارشد 1388 مشاور دوم امین میرزایی عادی
2355 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از دیس فونی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در معلمین شهر یزد سال 1387 کارشناسی ارشد 1389 راهنما اول زهرا لله گانی عادی
2393 مقایسه تاثیر روش آموزش رایج و همسانان بر انجام پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی کارشناسی ارشد 1389 راهنما اول مریم هداوندخانی عادی
2509 بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری (فست فود) و نگرش مردم شهر یزد نسبت به آن کارشناسی ارشد 1390 راهنما اول شکوه فاضل پور عادی
2587 بررسی و مقایسه میزان تاثیر روشهای آموزشی سخنرانی و نوشتاری مهارتهای ارتباطی به کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شیراز و سنجش رضایت مراجعین آنها کارشناسی ارشد 1390 راهنما اول راضیه اسفندیاری عادی
2538 بررسی ارتباط حوادث ناشی از کار با کیفیت زندگی کارگران شاغل در پروژه سدسازی رودبار لرستان کارشناسی ارشد 1390 مشاور اول جواد شیرازی عادی
2635 بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و قصد رفتاری بستگان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نسبت به این نوع سرطان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده کارشناسی ارشد 1391 راهنما   مجتبی فتاحی اردکانی عادی
2644 بررسی میزان تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری قلبی عروقی در افراد در معرض خطر کارشناسی ارشد 1391 راهنما   طاهره رحیم دل عادی
2657 بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش به دو روش ارائه پمفلت و CD آموزشی در مورد نقش ویتامین دی درس لامت بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آمو زان دبیرستانی شهر یزد کارشناسی ارشد 1391 راهنما اول مریم صالحی عادی
2668 بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی HBM بررفتارهایپیشگیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان بروجن درسال 1390 کارشناسی ارشد 1391 راهنما اول داریوش مسعودی بروجنی عادی
2701 بررسی و مقایسه اثر آموزش کلامی - تصویری و آموزشهای رایج بر کاهش وابستگی به نیکوتین در بیماران سیگاری پس از عمل بای پاس عروق کرونر کارشناسی ارشد 1391 راهنما اول محمد حسین کریمی زارچی عادی
2720 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی HBM بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای دختر کمتر از 6 سال کارشناسی ارشد 1391 راهنما اول اعظم محمدلو عادی
2785 بررسی پیش بینی کننده های رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان بر اساس تئوری رفتار انگیزش محافظت در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد کارشناسی ارشد 1391 راهنما اول زهرا شریف پور عادی
2850 بررسی تاثیر کاربرد الگوی اکولوژیکی اجتماعی در ارتقای فعالیت بدنی کارکنان زن دانشگاه تبریز در سال 1390 دکترای تخصصی (PhD) 1392 راهنما اول فاطمه باختری اقدم عادی
2845 بررسی وضعیت تغذیه افراد پیش دیابتی شهر یزد و طراحی و اجرای برنامه مداخله جهت ارتقاء آن بر اساس مدل فرانظریه ای دکترای تخصصی (PhD) 1392 راهنما دوم ناطق عباسقلی زاده عادی
2984 بررسی ارتباط بین سازه های الگوی اعتقاد بهداتشی و قصد انتخاب روش زایمان پزشک عمومی 1392 مشاور اول ملک ناز باقیانی مقدم عادی
2926 بررسی عوامل مرتبط با مصرف فرآورده های لبنی در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده کارشناسی ارشد 1392 راهنما اول انسیه شریفی عادی
3152 بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران همودیالیز بر اساس مدل HBM کارشناسی ارشد 1392 راهنما اول زهرا واعظیان عادی
3163 تعیین و مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و پیام کوتاه بر آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان نفت کش شهر یزد در مورد رعایت اصول ارگونومی کارشناسی ارشد 1392 راهنما اول وحید برزگرپور عادی
3183 بررسی میزان تاثیر پیامک های آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتر خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت مرجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند کارشناسی ارشد 1392 راهنما اول قاسم طاهری عادی
3332 بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) در زنان 20 تا 49 سال شهر یزد کارشناسی ارشد 1393 راهنما اول فرحناز خبیری عادی
3417 بررسی تاثیر بکارگیری رویکرد فرآیند عمل بهداشتی بر ارتقاء مهارت فرزندپروری مادران دکترای تخصصی (PhD) 1393 راهنما اول سعیده نوروزی عادی
3442 بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت گوش میانی کودکان در مادران دارای کودک کمتر از 2 سال شهر یزد کارشناسی ارشد 1393 راهنما اول راضیه فرشیدزاد عادی
3177 بررسی وضعیت مراقبت های بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 4 سال توسط مادرانشان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1392 کارشناسی ارشد 1393 راهنما اول مهنوش مظفریان آزاد عادی
3489 تدوین شاخص ها و بررسی وضعیت عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های شهر یزد با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 1393 کارشناسی ارشد 1393 مشاور اول نجمه باقیان عادی
2869 بررسی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در مادران ساکن در مناطق آندمیک شهرستان نطنز کارشناسی ارشد 1393 راهنما اول بنفشه توکلی چالشتری عادی
3580 طراحی و ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای پرخطر جهت پیشگیری از سرطان معده بر اساس تئوری انگیزش محافظت در شهر بابل تخصص پزشکی 1394 راهنما اول سید جلیل سیدی اندی عادی
3582 بررسی تاثیر آموزش سبک های مقابله با استرس بر کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان دختر هنرستان های شهرستان نی ریز کارشناسی ارشد 1394 راهنما اول اشرف السادات فال اسیری عادی
3622 طراحی برنامه آموزشی خود مراقبتی در بیماران آرتریت روماتوئید بر اساس الگوی پرسید: یک رویکرد ترکیبی توضیحی دکترای تخصصی (PhD) 1394 راهنما اول مشرفه چالشگر کرد آسیابی عادی
3630 بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بررفتارهای پیشگیری کننده از هاری در شهرستان قدس کارشناسی ارشد 1394 راهنما اول اکرم سادات حسینی عادی
3794 بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی HBM بر ارتقاء سرمایه اجتماعی دبیران شهر بافت و رابطه آن با کیفیت زندگی آنان دکترای تخصصی (PhD) 1394 راهنما اول رحمت اله دادور عادی
3858 بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم های خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور کارشناسی ارشد 1394 مشاور دوم نجمه نیک نژاد عادی
 

اختراعات
hide/show
ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
 

 
baghianimoghadam@yahoo.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 64 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها