محمد افخمی کرایی
نام و نام خانوادگی : محمد افخمی کرایی
سوابق تحصیلی : کارشناسی : رشته مهندسی نفت-بهره برداری از منابع نفت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سال اخذ مدرک 87
کارشناسی ارشد : مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سال اخذ مدرک 89
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : آنالیز ضریب غیر دارسی و پارامترهای مخزنی با استفاده از داده های چاه آزمایی در مخازن گازی
دکتری تخصصی : دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
عنوان رساله :------
زمینه های تخصصی دیگر: ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ، بهره برداری از مخازن نفت و گاز

سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :
 1. سابقه تدریس از سال 89 در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد .
 2. سابقه تدریس از سال 89 در دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
ب) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن.
 1. نحوه عملکرد چاه های نفتی و بررسی آن ها به کمک نمودار های IPR و TPR (دانشگاه آزاد اسلامی –واحد مرودشت)
 2. بررسی تاثیر نسبت گاز به نفت تولیدی و ضریب پوسته در عملکرد چاههای نفتی (دانشگاه آزاد اسلامی –واحد مرودشت)
 3. اندازه گیری تراوایی با استفاده از داده های چاه آزمایی در یکی از  مخازن نفتی اهواز با استفاده از نرم افزار سفیر (دانشگاه آزاد اسلامی –واحد مرودشت)
 4. امکان سنجی تخمین نرخ نفوذ مته حفاری در چاه های نفتی با استفاده از سیستم های هوشمند(دانشگاه آزاد اسلامی –واحد مرودشت)
سوابق پژوهشی :
انتشار کتاب :
تالیف :
  
1.  Afkhami Karaei M.,Azhdarpour A  .,"  Solutions of Applied Petoleum reservoir Engineering Problems (Craft) " LAP Lambert Academic Publishing , July 26, 2013 
 
2. Afkhami Karaei M.,Dabiri A.,"Solution of Reservoir Engineerings        Problems."Naghoos Publication,2010,Iran
 
انتشار مقاله :
 
 1. Afkhami Karaei M., Ahmadi A., Fallah H ," Field Scale Simulation Study of MiscibleWater Alternating CO2 Injection process in Fractureed Reservoir " Published in Geomaterials, Vol. 5 No. 3, 2015, pp. 25-33.
 
 1. Afkhami Karaei M., Ahmadi A Fallah H., “Well Testing In Iranian Gas Reservoir, A case Study”. Asian Online Journal Publishing Group, Vol. 1, No. 2, 39-47, 2014.
 
 1. Dabiri A., Fallah H., Ahmadi A., Afkhami Karaei M., Jamalpour F., Tabari A., Mohammadi H., “Sensitivity Analysis for Gas Injection in Southern Iranian Oil Field”. Published in International Journal of Advanced Research, IJOAR.org, Volume 1, Issue 8, August 2013, Online: ISSN 2320-9186.
 
 1. Surani S., Afkhami Karaei M., Fallah H., “Importance of Double Layer Force between a Plat and a Nano-Particle in Restricting Fines Migration in Porous Media”. Published in Advances in Nanoparticles, Scientific Research Publishing Inc, 2014, 3, 99-105. doi: 10.4236/anp.2014.33014.
 
 1. Afkhami Karaei M., Ahmadi A., Fallah H., Dabiri A., “Experimental Study of Temperature Effect on Oil Relative Permeability in Porous Media”. Published in Defect and Diffusion Forum, Vol. 336 (2013) pp 19-27. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.336.19
 
 1. Fallah H., Ahmadi A., Afkhami Karaei M., Rabbani H., “External Cake Build Up at Surface of Porous Medium”.  Published in Open Journal of Fluid Dynamics, Vol. 2, No. 4, 2012, pp. 145-148. doi:10.4236/ojfd.2012.24015.
 
 1. Fallah H., Fallah A., Rahmani A., Afkhami Karaei M., Ahmadi A., “Size Exclusion Mechanism, Suspension Flow through Porous Medium”. Published in International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application, Vol. 1 No. 4, 2012, pp. 113-117. doi:10.4236/ijmnta.2012.14017.
 
 1. Fallah H., Jan Poulad A., Afkhami Karaei M, Ghorbaninejad H., “Gravity Drainage Mechanism in one of the Southern Iranian Oil Field”. Iranian Journal of Chemical Engineering, Iran, January 2011, 89-120.
 
 1. Dabiri A., Afkhami Karaei M., Fallah H., “Reservoir Formation Damage due to Mud Filtration”. Published in American Journal of Chemical Engineering, Vol. 1, No. 1, May 2013, doi: 10.11648/j.ajche.20130101.11.
 
 
 1. Ahmadi A., Afkhami Karaei M, Fallah H., “An Experimental Investigation of Using Bubbled Plastic Sheets in Night Cooling Radiators”. International Conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013), ISBN: 978-1-60595-133-1.
 
 1. Afkhami Karaei M., Ahmadi A., Fallah H., “Temprature Sensitivity Analysis in Fluid Flow through Porous Medium under Gravity Drainage”. Oral Presentation during DSL2012-Istanbul, Turkey, 25-29 June 2012. DSL144.
 
 1. Fallah H., Afkhami Karaei M., “Gas and Water injection Comparison in Soroosh oil field”. Poster Presentation, First National Conference of Novel Technologies in Oil/Gas Industries, 3-4 March, 2011, Iran, RE22.
 
 1. Afkhami Karaei M., Fallah H., “Essential Factors Estimation of Miscible Gas Injection in NARGESI oil field”. Poster Presentation, First National Conference of Novel Technologies in Oil/Gas Industries, 3-4 March, 2011, Iran, RE10.
 
طرح های پژوهشی مصوب (خاتمه یافته) :
 1. مطالعه شبیه سازی فرآيند تزريق امتزاجي متناوب آب و گازدی اکسیدکربن دريکی از مخازن شکافدار
 2. تحلیل آسیب مخازن نفتی ناشی از چاه های تزریق آب
 3. مطالعه آسیب ناشی از نفوذ گل حفاری بر دیواره چاههای نفت و گاز
 
سوابق اجرایی : مدیر گروه مهندسی نفت به مدت 5 سال
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
 1. عضویت در انجمن مهنسی شیمی ایران
 
ایمیل: mohammad.afkhami1@gmail.comنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 29 نفر )