دانشجویان ورودی 98 برای اطلاع از نحوه ثبت نام به خبر درج شده در قسمت اخبار دانشگاه مراجعه نمایند ::                               
اخبار دانشگاه
آخرین اطلاعیه ها
رویدادها