برای دیدن تمام صفحه اخبار به صورت عکس، روی آنها کلیک کنید. ::                               
اخبار دانشگاه
آخرین اطلاعیه ها
تسویه حساب مالی قبل از کارت ورود به جلسه امتحان
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت فهرست نشریات نامعتبر و جعلی را اعلام کرد
فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس میباشد
فرمهای پروپوزال رساله دکتری و پیشنهاد عنوان تحقیق رساله دکتری در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس هستند
رویدادها