آخرین اطلاعیه ها
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت فهرست نشریات نامعتبر و جعلی را اعلام کرد
فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس میباشد
فرمهای پروپوزال رساله دکتری و پیشنهاد عنوان تحقیق رساله دکتری در صفحه اصلی از منوی "معاونت پژوهشی/بخشنامه ها" در دسترس هستند
رویدادها