فاطمه جوزی
نام و نام خانوادگی : فاطمه جوزی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : کاردانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- بهداشت خانواده
لیسانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز- بهداشت عمومی
فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- آموزش بهداشت
دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سوابق شغلی : 1- از تاریخ 28/6/80 تا 10/3/81 به عنوان کاردان بهداشت خانواده در مرکز بهداشتی درمانی کی زرین واقع در روستای احمدآباد، شهرستان فیروزآباد

2 - تدریس دروس تکنولوژی آموزشی، آموزش بهداشت و ارتباطات، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، نظام عرضه خدمات بهداشتی، آموزش عملی بهداشت در مدارس، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، آموزش بهداشت و مهارتهای ارتباطی، آموزش عملی در کلینیک تخصصی، بهداشت سالمندان، بهداشت خانواده و مدارس، اصول مدیریت خدمات بهداشتی، روش تحقیق در علوم بهداشتی، بهداشت مادر و کودک، اصول برنامه ریزی بهداشتی و بهداشت دانش آموزان ومدارس در دانشگاه آزاد واحد فیروزآبادبه عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس

سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده در مجلات
1-     » شناسایی برخی عوامل مرتبط با انجام آزمون غربالگری پاپ اسمیر بر اساس نظریه انگیزش محافظت در بین زنان 49-15سال« در سال 1392 در مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(حيات)
2-     »عوامل مرتبط با استفاده از گوشي حفاظتي در كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت « در سال 1388 در مجله سلامت كار ايران
3-     »بررسي ارتباط بين سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و قصد انتخاب روش زايمان« در سال 1392 در مجله طلوع بهداشت
4-      «Related factors to choose normal vaginal delivery by mothers based on Health Belief Model »published  in  Journal of Education and Health Promotion, Vol 1, July2012
کتاب
1-     عدالت در نظام سلامت چاپ در سال 1389، ناشر:انتشارات عقیل تهران
2-    بهداشت بین الملل چاپ در سال1393، ناشر انتشارات آثار سبحان
ارتقاء بهداشت و سلامت زنان چاپ در سال1394، ناشر انتشارات آثار سبحان
طرح تحقیقاتی
- مجری طرح »یررسی عوامل مرتبط با انجام ماموگرافی در زنان بالای 40 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد بر اساس تئوری انگیزش محافظت«
2- مجری طرح »بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی در خصوص کاهش مصرف شیرینی در مادران شهر یزد«
   3- همکار اول »طرح بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد
فهرست مقالات ارائه شده در کنگره ها و سمينارها
1-"Related factors to workers’ use of hearing protection device in knitting & spinning factories of Yazd city based on protection motivation theory" has been presented at the 20th IUHPE World Conference on Health Promotion in Geneva, Switzerland from 11th to 15th July 2010.
2- " Knowledge, Attitude And Practice (Kap) of Faculty Members of Yazd University Regarding Cardiovascular Diseases (Cvd) And Its Risk Factors" has been presented at the First International & 4th National Congress on Health Education and Promotion, May 16-19,2011, Tabriz, Iran.
3- "Related Factors To Dental Health In Secondary School Female Students In Khorramabad City Based on Health Belief Model" has been presented at the First International & 4th National Congress on Health Education and Promotion, May 16-19,2011, Tabriz, Iran.
4-"A GSHS-Based Survey of Health Status In Secondary School Students In Bafq City" has been presented at the First International & 4th National Congress on Health Education and Promotion, May 16-19,2011, Tabriz, Iran.
:  f.jowzi@gmail.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 55 نفر )